Sjukresor

Landstinget ger bidrag till sjukresor både till landstingets vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag.

Färdtjänst får inte användas till läkarbesök eller annan sjukvårdande behandling på sjukhus och hälsocentral, inte heller till sjukgymnastik, tandläkare, terapibehandling.

Boka sjukresa

För att boka sjukresa med komfortbuss, tåg, taxi eller flyg - kontakta landstingets beställningscentral.

Telefon: 020-96 00 96

 

Skriv ut: