Nedskräpning

Nedskräpning är ett miljöproblem som kan innebära negativa konsekvenser för djur, människor och miljön. Tänk därför på att inte skräpa ner. Det är den som har skräpat ned som även är ansvarig för att städa upp. I centrala Arvidsjaur finns 56 hundlatriner och skräpkorgar utplacerade. För allas trivsel så kasta ditt skräp och ta upp efter hunden och kasta i hundlatrinerna.

Vad gör du om du hittar skräp som slängts i naturen?

Om du vet vem som skräpat ner kontakta då denna person i första hand.  Är det mindre nedskräpning plocka då gärna upp detta och håll på så vis vår kommun ren och snygg. Nedan hittar du information kring vem du ska kontakta beroende på vart nedskräpningen har skett.

Nedskräpning på allmän plats

Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i. Du ska kontakta Polisen om nedskräpningen är så pass omfattande att det betraktas som ett brott. Nedskräpning som bedöms som "ringa" brott ska anmälas till kommunen.

Nedskräpning på tomtmark

Är det skräpigt på tomtmark har ägaren enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. 

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till kommunen. Läs mer på sidan Återvinningstationer.

Nedskräpning längs väg

Om skräp påträffas i anslutning till vägar kontakta då väghållaren. Vid större vägar inom kommunen är det Trafikverket som bör kontaktas. 

Nedskräpning på kommunens mark

Har det skett nedskräpning på mark som är kommunalt ägd så gör du en felanmälan eller kontaktar kommunen. Klicka här för att komma till felanmälan. 

Hundlatriner och skärpkorgar

Kolla på kartan nedan för att se var hundlatriner och skräpkorgar är placerade. Du kan även klicka på länken längre ned för att öppna kartan i nytt fönster. Hundlatrinerna töms av Arvidsjaurs Ryttarförening  i slutet av jämna veckor.

Dela på:

Relaterade Länkar

Skriv ut: