Förpackningar och tidningar

 

Glasförpackningar

Exempel är flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningar lämnas som grovavfall. Gör så här; ta av kapsyler, lock, korkar och sortera dem efter materialslag.

 

Plastförpackningar

Hårda plastförpackningar
Exempel: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar.
Mjuka plastförpackningar
Exempel: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och –film
OBS! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till bemannad ÅVC. Plastartiklar till exempel trädgårdsmöbler och leksaker som inte är förpackningar, lämnas som grovavfall på ÅVC. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.  Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i en påse.

 

Metallförpackningar

Exempel är konservburkar, tuber, kapsyler och lock, penseltorra färgburkar, aluminiumfolie och formar. OBS! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stekpannor m.m. som inte är förpackningar lämnas som metallskrot på ÅVC. Dryckesburk av aluminium lämnas mot pant i butik

 

  Pappersförpackningar

Exempel är hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. Gör så här; platta till och vik ihop förpackningarna. OBS! Kuvert och post-it-lappar läggs i det brännbara hushållsavfallet. 

  

Tidningar och trycksaker

Exempel är dags- och veckotidningar, kataloger och reklamutskick. OBS! Limmat material som kuvert och post-it-lappar får inte läggas bland tidningar, utan ska läggas till det brännbara hushållsavfallet.

 

Viktigt att ovan nämnda materialslag hamnar på de återvinningsstationer som finns utspridda inom kommunen och inte i sopkärlet. Hamnar förpackningsmaterialet där det ska och inte i ditt gröna sopkärl så belastas inte kommunens ekonomi då förpackningar ligger under producentansvaret. Dvs, det är förpackningsproducenterna som bekostar återvinningen av förpackningar. Det är därför av stor vikt att förpackningarna hamnar rätt, både för miljön och avfallstaxan.

 

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida

Om du har synpunkter på skötsel av din återvinningsstation eller vill få svar på frågor kan du ringa FTI:s kundtjänsttelefon för att få personlig service.

tel: 0200-88 03 11


Mer information:     

Länk till fti:s hemsida


 


Generellt tips!

Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet.


Sortering A-Ö

Skriv ut: