Blomsterlupiner
Blomsterlupiner

Invasiva arter

Blomsterlupiner sprids snabbt och är en av de invasiva arter som ska bekämpas. Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Invasiva arter lämnas vid någon av återvinningscentralerna som brännbart avfall i dubbla genomskinliga plastsäckar. Större mängder jord som är förorenad med invasiva arter har vi ej möjlighet att ta emot, där hänvisar vi till annan avfallsanläggning eller avfallsentreprenör.

Du kan läsa mer om invasiva arter och hur du känner igen dessa på invasivaarter.nu Där kan du även rapportera om du ser invasiva arter. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning.

Skriv ut: