Förpackningar och tidningar

Alla förpackningar som samlas in återvinns till nya förpackningar eller nya produkter. Hård plast kan bli allt från sopsäckar och bullerplank till diskborstar och blomkrukor. Förpackningar av mjuk plast går till energiutvinning. Glas, wellpapp och pappersförpackningar blir framför allt nya förpackningar. Metallförpackningar kan bli järnvägsräls, bilkarosser, armeringsjärn och mycket annat.

Det är företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar som ansvarar för att förpackningar samlas in och återvinns. Systemet kallas producentansvar. Det är viktigt att glas-, papper-, metall- och plastförpackningar hamnar på de återvinningsstationer som finns i kommunen och inte i sopkärlet. Hamnar förpackningsmaterialet där det ska och inte i ditt gröna sopkärl så belastas inte kommunens ekonomi då förpackningar ligger under producentansvaret. Det gör även att vi sparar på både miljön, klimatet och energi. 

Tänk på!

Alla förpackningar ska vara tömda på sitt innehåll innan de sorteras i behållarna. Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt, sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Du kan se svaren på några av de vanligaste frågorna på sidan Återvinningsstationer.

Glasförpackningar

 


Exempel är flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas. Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningar lämnas som grovavfall. Gör så här; ta av kapsyler, lock, korkar och sortera dem efter materialslag.


Plastförpackningar

 


Hårda plastförpackningar, exempelvis: flaskor, burkar, dunkar och små hinkar.
Mjuka plastförpackningar, exempelvis: bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och –film

OBS! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till bemannad ÅVC. Plastartiklar till exempel trädgårdsmöbler och leksaker som inte är förpackningar, lämnas som grovavfall på ÅVC. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.  Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i en påse.


Metallförpackningar


Exempel på metallförpackningar är konservburkar, tuber, kapsyler och lock, penseltorra färgburkar, aluminiumfolie och formar. OBS! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stekpannor m.m. som inte är förpackningar lämnas som metallskrot på ÅVC. Dryckesburk av aluminium lämnas mot pant i butik


Pappersförpackningar


Exempel på pappersförpackningar är hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor. Gör så här; platta till och vik ihop förpackningarna. OBS! Kuvert och post-it-lappar läggs i det brännbara hushållsavfallet. 


Tidningar och trycksaker 


Exempel är dags- och veckotidningar, kataloger och reklamutskick. OBS! Limmat material som kuvert och post-it-lappar får inte läggas bland tidningar, utan ska läggas till det brännbara hushållsavfallet.

 


Kontakt


Om du har synpunkter på skötsel av din återvinningsstation eller vill få svar på frågor kan du ringa vår kundtjänsttelefon för att få personlig service.

tel: 0960-15600 alternativt mail

Skriv ut: