Tidigare framtagna underlag

Kommunen reviderade under perioden 2019-2020 översikts- och tillväxtplanen. Under "relaterade dokument" längst ner på sidan finns diverse underlag från arbetet.

Den färdiga planen finns tillgänglig via www.arvidsjaur.se/oversiktsplan 

Samrådsversionen av översikts- och tillväxtplanen finns tillgänglig på www.arvidsjaur.se/samradsversionen. Där finns även minnesanteckningar från de offentliga möten som hölls under samrådet.

Utställningsversionen av översikts- och tillväxtplanen finns tillgänglig på www.arvidsjaur.se/utstallningsversionen

Den tidigare översikts- och tillväxtplanen finns tillgänglig via www.arvidsjaur.se/OP2015

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Vill du få uppdateringar under processen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr (Tjänstledig)

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
Mobil: 072-203 92 19
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: