Tidigare framtagna underlag

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översikts- och tillväxtplan. Ett förslag ställs nu ut under perioden 2020-05-13 till 2020-08-13. Förslaget finns tillgängligt på sidan www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Nedan finns tidigare framtagna underlag under processen.

Under "relaterade dokument" längst ner på sidan finns minnesanteckningar från genomförd dialog under april-juni upplagda samt de underlag som togs fram inför beslutet om att påbörja revideringen.

Samrådsversionen av översikts- och tillväxtplanen finns tillgänglig på www.arvidsjaur.se/samradsversionen. Där finns även minnesanteckningar från de offentliga möten som hölls under samrådet.

Om du vill ta del av kommunens nu gällande översiktsplan finns den att läsa på sidan www.arvidsjaur.se/gallandeoversiktsplan.

Har du några frågor eller funderingar? Det är bara att du hör av dig! Kontaktuppgifter finns nedan.

Vill du få uppdateringar under processen?

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-15565
Mobil: 070-6640148
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Agneta Nauclèr

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-16531
Mobil: 072-203 92 19
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: