Minska föroreningsriskerna


För att minska risken för förorening av vattenbrunnar, bör följande kontrolleras och eventuellt åtgärdas:

  • Brunnslocket ska vara tätt, helst av betong samt försett med ventilationsrör (nätförsett).
  • Övre brunnsringen bör nå minst 30 cm över markytan.
  • Närmast omgivande mark kring brunnen, ska slutta från brunnen och eventuellt förses med ett tätt material (t ex lerlager).
  • De övre brunnsringarna kan behöva tätas.
  • Borrade brunnar bör ha helt tät överbyggnad och foderrör. Locket förses med ventilationsrör (nätförsett).
  • Rostiga eller skadade delar i pump- och rörinstallationer bör bytas ut. Handpump som ej används bör tas bort.
  • Inhägna det närmaste området så att betande djur inte kommer i närheten av brunnen.
  • Rör från brunnen bör vara sluttande från brunnen.

 

Glöm inte heller att skruva loss och rengöra silen till din vattenkran. Det bör göras med jämna mellanrum.
Ett bra tips är att koka den en stund för att få bort alla eventuella bakterier.

 

 

Skriv ut: