Avlopp

När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi sjöar och vattendrag. Ett enkelt sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Avloppsvatten består dels av spillvatten och dels av dagvatten. Spillvatten är avloppsvatten från hushållen, industrier och övriga användare. Dagvatten är regnvatten som samlas ihop på bebyggd mark.

Spillvatten innehåller framförallt mycket näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till en reningsanläggning där vattnet renas innan det släpps ut i vår natur. Spillvattnets innehåll kan påverka reningsprocessen i anläggningen.

 

Förebyggande åtgärder för att hindra stopp i avloppet

  • Släng inte något annat än toalettpapper i toastolen, till och med hushållspapper kan orsaka stopp.     
  • Placera en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall (tops, bindor mm).     
  • Häll inte matolja och fett i avloppet. Det kan stelna och fastna i ledningarna. 

 

 

Skriv ut: