Syftet med spolningen är att få bukt med de missfärgningar som förekommer i ledningsnätet. Pixabay.com
Syftet med spolningen är att få bukt med de missfärgningar som förekommer i ledningsnätet. Pixabay.com.

Luftvattenspolning Arvidsjaur tätort 2023

Under fem veckor, med start söndagen 17 september, kommer Rensman Norr AB att nattetid (20-06 natten mot måndag – natten mot torsdag) renspola resterande delar (norra sidan väster om Västlundavägen samt södra sidan) av vattenledningsnätet i Arvidsjaur tätort.

Syftet med spolningen är att få bukt med de missfärgningar som förekommer i ledningsnätet.

Vi misstänker att det kan komma att uppstå brunt vatten i andra delar i samhället än där arbetet genomförs. Spola upp vatten så det finns för hushållsbruk.


Luftvattenspolning tisdag 3/10 kl 20.00 - onsdag 4/10 kl 06.00

Följande område kommer att drabbas av vattenavstängning i samband med spolningen. 


När och var?
Löpande information med områdeskartor kommer att ske här samt på facebook. Förra året uppdagades det snabbt att det inte gick att ha en långsiktig planering då den havererade redan första kvällen. Därför har vi valt att enbart gå ut med det område som blir drabbat vid nästa spoltillfälle. Karta för söndagens spolning läggs ut innan helgen och de andra nätternas spolning läggs ut på förmiddagen samma dag.

Kom ihåg att detta är vad som är tänkt men mycket kan ändras på vägen.

 • Därför kommer vi att varje förmiddag lägga ut aktuella kartor för vilket område som ska spolas på kvällen.
 • Vi kommer att använda oss av kommunens SMS-tjänst för att skicka ut information områdesvis i anslutning till spolning i just det området.
 • Kontrollera så att ditt telefonnummer är anslutet till din fastighet. Kommunens SMS-tjänst hittar längst ner på sidan - under relaterade länkar.
 • Vissa fastigheter kan behöva få avstängt mer än en gång. 

Eventuella frågor om själva utförandet av spolningen kan ställas till Rensman norr AB vxl 010-10 19 554. 

Områdets storlek bestäms utifrån vart det finns fungerande ventiler och brandposter. Fastigheter kan drabbas av flera avstängningar på grund av detta.

 

Att tänka på innan och under spolning:

 • Alla vattenkranar ska vara stängda under tiden som arbetet pågår. Stäng ventil/kran på inkommande vattenledning.
 • Tappa upp vatten i förväg så att man klarar dygnsbehovet.
 • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen
 • Spola inte i toaletten på vanligt vis. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, till exempel med en hink.

 

Efter spolning

Efter spolningen kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningen. Därför bör kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut och sedan spola tills klart vatten kommer ur kranen. Spola därefter succesivt i samtliga kranar i fastigheten.

 1. Spola inte i toaletten och använd inte tvätt-eller diskmaskin förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.
 2. Silarna i kranarna kan behövas rengöras.
 3. Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

Så här går renspolning till

Renspolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft och utförs etappvis i samhället. Inga kemikalier används. Det luftblandade vattnet ökar hastigheten och skapar turbulens vilket rensar bort avlagringar i röret.


Bild:Rensman AB
 

Renspolningen innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran under den tid som renspolningen pågår i ert område. Det kan tillfälligt även förekomma missfärgat vatten utanför det område som renspolas.


 

Frågor och svar

Varför spolas inte hela ledningsnätet?
Det kostar pengar att spola ledningsnätet och i samband med upphandlingen av tjänsten gjordes bedömningen att det inte fanns kostnadstäckning till att göra hela vattenledningsnätet. 

Varför gör man inte spolning i de områden där det varit mest problem?
Spolning har vattenverket som utgångspunkt vilket innebär att arbetet påbörjas i det området. 

Vart kommer vattenledningen in i min fastighet?
Det är olika beroende på fastighet. Har du en vattenmätare så sitter den på inkommande ledning och på var sida om mätaren ska det finnas en avstängningsventil/kran. Stäng ventilen innan vattenmätaren. 

Måste jag stänga av inkommande vatten?
Nej det behöver du inte men om du öppnar en kran under pågående arbete eller att du exempelvis har en läkande toalettstol så kan det bli kraftiga luftstötar och missfärgat vatten. Om du inte kan stänga inkommande vatten kan man med fördel sätta upp lappar eller tejpa över kranar och toastolsknappen. 

Kan jag använda avloppet?
Ja det kan du. Men kom ihåg att spola inte i kranen utan använd redan upptappat vatten. 

Kommer ni att stänga av vattnet varje natt?
Nej, bara i det område som behövs för att genomföra spolningen. Ibland kan större områden behöva stängas av än där just spolningen genomförs. Områdets storlek bestäms utifrån ventiler och brandposters läge.

Kan jag som bor utanför det avstängda området få störningar?
Vissa ventiler kanske släpper igenom så att det även uppstår störningar i närliggande områden. Det kan även uppstå brunt vatten i andra områden i tätorten på grund av avstängningen.

Varför är vattnet "mjölkigt" efter avstängningen?
Det är luft som är kvar i ledningen. Om du spolar upp vattnet i ett glas så ser du att det klarnar. Detta är ofarligt och kommer att spolas ut med tiden.

Relaterade Länkar

Skriv ut: