Luftvattenspolning Arvidsjaur tätort 2022

Under tre veckor med start söndagen 2 oktober kommer Rensman Norr AB att nattetid (20-06 natten mot måndag – natten mot torsdag) renspola den norra delen av vattenledningsnätet i Arvidsjaur tätort. Den södra delen kommer genomföras nästa år. Syftet med spolningen är att få bukt med de missfärgningar som förekommer i ledningsnätet.

Renspolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft och utförs etappvis i samhället. Inga kemikalier används. Det luftblandade vattnet ökar hastigheten och skapar turbulens vilket rensar bort avlagringar i röret.

Bild:Rensman AB

 

Detta innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran under den tid som renspolningen pågår i ert område.

Det kan tillfälligt förekomma missfärgat vatten utanför det område som renspolas.

 

Att tänka på innan och under spolning:

  • Alla vattenkranar ska vara stängda under tiden som arbetet pågår. Lämpligt är att stänga ventil/kran på inkommande vattenledning.
  • Tappa upp vatten i förväg så att man klarar dygnsbehovet.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen
  • Spola inte i toaletten på vanligt vis. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, till exempel med en hink.

 

Efter spolning

Efter spolningen kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningen. Därför bör kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut och sedan spola tills klart vatten kommer ur kranen. Spola därefter succesivt i samtliga kranar i fastigheten.

Spola inte i toaletten och använd inte tvätt-eller diskmaskin förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Silarna i kranarna kan behövas rengöras

Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

 

När och var?

Löpande information med områdeskartor och tidplan kommer att ske här samt på facebook. Vi kommer att använda oss av kommunens SMS-tjänst för att skicka ut information områdesvis i anslutning till spolning i just det området. Kontrollera så att ditt telefonnummer är anslutet till din fastighet. Kommunens SMS-tjänst hittar du här nere under relaterade länkar.

Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett tillfälle. All information gäller.

Eventuella frågor om själva utförandet av spolningen kan ställas till Rensman norr AB vxl 010-10 19 554 innan arbetet påbörjas.

 

Frågor och svar

 

Varför spolas inte hela ledningsnätet?

Det kostar pengar att spola ledningsnätet och i samband med upphandlingen av tjänsten gjordes bedömningen att det inte fanns kostnadstäckning till att göra hela vattenledningsnätet.

 

Varför gör man inte spolning i de områden där det varit mest problem?

Spolning har vattenverket som utgångspunkt vilket innebär att arbetet påbörjas i det området.

 

Vart kommer vattenledningen in i min fastighet?

Det är olika beroende på fastighet. Har du en vattenmätare så sitter den på inkommande ledning och på var sida om mätaren ska det finnas en avstängningsventil/kran. Stäng ventilen innan vattenmätaren.

 

Måste jag stänga av inkommande vatten?

Nej det behöver du inte men om du öppnar en kran under pågående arbete så kan det bli kraftiga luftstötar och missfärgat vatten. Om du inte kan stänga inkommande vatten kan man med fördel sätta upp lappar eller tejpa över kranar och toastolsknappen.

 

Kan jag använda avloppet?

Ja det kan du. Men kom ihåg att spola inte i kranen utan använd redan upptappat vatten.

 

Kommer ni att stänga av vattnet varje natt?

Nej bara i de områden där spolningen genomförs. Vissa ventiler kanske släpper igenom så att det även uppstår störningar i närliggande områden.

Relaterade Länkar

Skriv ut: