Syftet med spolningen är att få bukt med de missfärgningar som förekommer i ledningsnätet. Pixabay.com
Syftet med spolningen är att få bukt med de missfärgningar som förekommer i ledningsnätet. Pixabay.com.

Luftvattenspolning Arvidsjaur tätort 2023

 


Luftvattenspolningen är nu klar i Arvidsjaur tätort. Det har gått bättre än planerat.

 

Måndag 9/10 mellan 08:00-20:00 kommer luftvattenspolning att ske i Ljusträsk. 

 

Tisdag 10/10 mellan 08:00-20:00 kommer luftvattenspolning att ske i Rättsel

 

Att tänka på innan och under spolning:

  • Alla vattenkranar ska vara stängda under tiden som arbetet pågår. Stäng ventil/kran på inkommande vattenledning.
  • Tappa upp vatten i förväg så att man klarar dygnsbehovet.
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen
  • Spola inte i toaletten på vanligt vis. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten i toalettstolen, till exempel med en hink.

 

Efter spolning

Efter spolningen kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i ledningen. Därför bör kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning inom fastigheten öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut och sedan spola tills klart vatten kommer ur kranen. Spola därefter succesivt i samtliga kranar i fastigheten.

  1. Spola inte i toaletten och använd inte tvätt-eller diskmaskin förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.
  2. Silarna i kranarna kan behövas rengöras.
  3. Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

Så här går renspolning till

Renspolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft och utförs etappvis i samhället. Inga kemikalier används. Det luftblandade vattnet ökar hastigheten och skapar turbulens vilket rensar bort avlagringar i röret.


Bild:Rensman AB
 

Renspolningen innebär att ni kan få kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om ni öppnar någon vattenkran under den tid som renspolningen pågår i ert område. Det kan tillfälligt även förekomma missfärgat vatten utanför det område som renspolas.


 

Frågor och svar

Varför spolas inte hela ledningsnätet?
Det kostar pengar att spola ledningsnätet och i samband med upphandlingen av tjänsten gjordes bedömningen att det inte fanns kostnadstäckning till att göra hela vattenledningsnätet. 

Varför gör man inte spolning i de områden där det varit mest problem?
Spolning har vattenverket som utgångspunkt vilket innebär att arbetet påbörjas i det området. 

Vart kommer vattenledningen in i min fastighet?
Det är olika beroende på fastighet. Har du en vattenmätare så sitter den på inkommande ledning och på var sida om mätaren ska det finnas en avstängningsventil/kran. Stäng ventilen innan vattenmätaren. 

Måste jag stänga av inkommande vatten?
Nej det behöver du inte men om du öppnar en kran under pågående arbete eller att du exempelvis har en läkande toalettstol så kan det bli kraftiga luftstötar och missfärgat vatten. Om du inte kan stänga inkommande vatten kan man med fördel sätta upp lappar eller tejpa över kranar och toastolsknappen. 

Kan jag använda avloppet?
Ja det kan du. Men kom ihåg att spola inte i kranen utan använd redan upptappat vatten. 

Kommer ni att stänga av vattnet varje natt?
Nej, bara i det område som behövs för att genomföra spolningen. Ibland kan större områden behöva stängas av än där just spolningen genomförs. Områdets storlek bestäms utifrån ventiler och brandposters läge.

Kan jag som bor utanför det avstängda området få störningar?
Vissa ventiler kanske släpper igenom så att det även uppstår störningar i närliggande områden. Det kan även uppstå brunt vatten i andra områden i tätorten på grund av avstängningen.

Varför är vattnet "mjölkigt" efter avstängningen?
Det är luft som är kvar i ledningen. Om du spolar upp vattnet i ett glas så ser du att det klarnar. Detta är ofarligt och kommer att spolas ut med tiden.

Relaterade Länkar

Skriv ut: