Samrådsmöte om översikts- och tillväxtplanen

Datum: 04 december 2019, 18:00 - 04 december 2019, 20:00

Plats: Glommersträsk, Margaretasalen

Kategorier: Övrigt

Samrådsmöte om översikts- och tillväxtplanen bild

Ett förslag till översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun finns tillgängligt för samråd under perioden 2019-11-19 till 2020-02-02.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen. Samrådet ger allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka planens innehåll. Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Under resterade del av november månad kommer planen också att finnas utställd på kommunhuset. Mellan 2 december och 2 februari finns planen utställd på Medborgarhuset i Arvidsjaurs samhälle. Arvidsjaurs kommun bjuder även in till öppna samrådsmöten då vi informerar och samtalar: 4/12 klockan 18:00 Glommersträsk, Margaretasalen 5/12 klockan 18:00 Moskosel, Spånhålan 11/12 klockan 18:00 Arvidsjaur, Fullmäktigesalen Vi vill ha era synpunkter! Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast den andra februari 2020 till kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 81 ARVIDSJAUR (märk kuvertet ”översikts- och tillväxtplan”).