Fridhemsskolan är en högstadieskola för årskurs 7 till 9 samt anpassad grundskola. På skolan går cirka 180 elever och sammanlagt arbetar det cirka 38 personal. Skolan är central belägen och har nära till sim-och sporthall samt matsal som finns på Ringelskolan. Fridhemsskolan har under de senaste åren deltagit i ett flertal Internationella projekt både för lärare och elever.

Fridhemsskolan åk 7-9

 

Välkommen till Fridhemsskolan

Fridhemsskolan är en högstadieskola för årskurs 7-9 samt anpassad grundskola för årskurserna 7–9. På skolan går det cirka 180 elever och det arbetar cirka 38 personal. Fridhemsskolan är en liten skola som upplevs som familjär. Relationerna till eleverna och personal är en viktig faktor för att skapa ett lärande samt dialog med vårdnadshavare.

Skolans vision: ”Vi ska vara en lärande organisation där elevernas lärande står i fokus”.
Att uppmuntra och bekräfta eleverna i deras förmåga och ansträngning till lärande. En lärande organisation är en process, där vi ständigt förbättrar oss för att ta an oss nya utmaningar, detta arbete gör vi tillsammans.

På skolan finns det tillgång till elevhälsa: skolsköterska och kurator två dagar i veckan och läkare samt skolpsykolog en gång per månad. Specialpedagoger arbetar på skolan tisdagar och speciallärare i matematik arbetar alla dagar. Skolan har ett flertal elevassistenter och en socialpedagog som arbetar som ett stöd till eleverna under skoldagen. På skolan finns det tre förstelärare inom arbetsområdena; trygghet och studiero, betyg och bedömning samt tillgänglig lärmiljö. På skolan finns det ett skolfik som är bemannat viss del av dag. Fridhemsskolan har under de senaste åren deltagit i ett flertal Internationella projekt både för lärare och elever för att utveckla olika områden.

Skolan är central belägen i samhället och har nära till sim-och sporthall.  Matsal finns på Ringelskolan som ligger i nära anslutning till skolan.

 

Besöksadress: Västlundavägen 54
Postadress: Fridhemsskolan, Arvidsjaurs Kommun, 933 81 Arvidsjaur

 

Rektor 
Kristin Westerberg, mobil 072-513 17 96
kristin.westerberg@arvidsjaur.se


Biträdande rektor
Ann Lidgren, mobil 073-024 55 02
ann.lidgren@arvidsjaur.se


Expeditionen 

Linnea Lilja, 0960-156 10, 070-200 24 01
linnea.lilja@arvidsjaur.se 

Anna Hallnor, 070-200 35 16
anna.hallnor@arvidsjaur.se 


SYV  
Anna Norén, 070-244 23 93
anna.noren@arvidsjaur.se 

Anna jobbar 50% och finns på plats 2,5 dagar i veckan.
Hon nås säkrast på telefon eller mail.


Skolkurator
Maria Eklund, mobil 073-081 56 57
maria.eklund@arvidsjaur.se

Maria finns på plats måndagar, torsdagar och ibland tisdagar.
Hon nås säkrast på telefon eller mail.


Skolsköterska
Jessica Sehlstedt, mobil 070-368 89 03
jessica.sehlstedt@arvidsjaur.se

Jessica finns på plats måndagar och torsdagar.
Hon nås säkrast på mail eller i Schoolsoft.


Specansvarig

Våra specialpedagoger finns på skolan på tisdagar.
För att komma i kontakt med dem, vänligen kontakta expeditionen. 


Sjukanmälan görs senast 08:00 i Schoolsoft, även ledighetsansökan görs i Schoolsoft.
Vid problem eller frågor, kontakta Anna Hallnor (070-200 35 16).

Klicka här för att komma till Schoolsoft.


Är det något som inte fungerar kan du höra av dig till: kristin.westerberg@arvidsjaur.se

Du kan även höra av dig om du har förslag på förändringar eller andra synpunkter.


Skriv ut: