Kursplan

Programfördjupning  500p   Programgemensamma ämnen 1100 p
Äldreomsorg     Hälsopedagogik 100
Äldes hälsa och livskvalitet 200   Medicin 1 150
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100   Etik och människans livsvillkor 100
Medicin 2 100   Psykiatri 1 100
Matematik 2 eller yrkesinriktad fördjupning 100   Psykologi 1 50
Hälsa och sjukvård     Samhällskunskap 1a2 50
Akutsjukvård 200   Specialipedagogik 1 100
Medicin 2 100   Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 100
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100   Vård och omsorgsarbete 1 200
Matematik 2 eller yrkesinriktad fördjupning 100   Vård och omsorgsarbete 2 150
       
Individuellt val 200 p   Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Här väljer eleven utifrån vissa givna kurser.

Du kan alltid välja till kurser som ger

grundläggandehögskolebehörighet.

    Engelska 5 100
      Historia 1a1 50
Gymnasiearbete 100 p   Idrott och hälsa 1 100
      Matematik 1a 100
      Naturkunskap 1a1 50
      Religionskunskap 1 50
      Samhällskunskap 1a1 50
      Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 100

 

Programmet har inga inriktningar men du kan välja mellan två yrkesutgångar; Äldreomsorg eller Hälsa och sjukvård.

Skriv ut: