Gå inte i fällan - kolla alltid källan!

Under valåret 2022 ökar den politiska temperaturen och känslorna går höga i debatten. En vanlig metod för främmande makt är att underblåsa polarisering och utnyttja vår fria opinionsbildning.

Dela på: