Utförande av utstakning


Utstakning ska ske vid:

  • Nybyggnation av huvudbyggnad, alltid minst grovutsättning. Dock ej utanför sammanhållen bebyggelse om avståndet till tomtgräns är större än 1,5 meter,
  • Stora komplicerade tillbyggnader inom detaljplan eller nära tomtgräns.
  • Nybyggnation av uthus, garage etc. samt tillbyggnader då avståndet till tomtgräns är mindre än 1,5 meter, alltid minst grovutsättning. Undantag enkla lätt flyttbara byggnader.

 

Efterföljande lägeskontroll kan krävas vid större byggnationer inom detaljplan eller då avståendet till tomtgränsen är 1 meter eller mindre eller då storleken är av stor vikt mot prövning av detaljplan.


Hur

Markavtäckning ska ske innan utstakningen påbörjas. Byggherren tillhandahåller profilvirke. Utstakning ska ske efter den måttsatta situationsplan som är beviljad med bygglovet.
Vid utstakningen är det byggnadens yttermått, d.v.s utsida yttervägg, som märks ut. Inte grunden.
Finns inte gränspunkterna kvar i fält, kan måttsättningen av byggnadens placering på situationsplanen ske exempelvis från en intilliggande byggnad. Behöver gränserna utredas innan utsättningen kan utföras kan en s.k. särskild gränsutmärkning alternativt fastighetsbestämning av Lantmäteriet bli nödvändig.

Skriv ut: