Lediga tomter Moskosel

Här hittar du information om kommunens lediga tomter i Moskosel

Moskosel ligger cirka 45 kilometer norr om Arvidsjaurs samhälle längs E45:an och har strax under 200 invånare. Byn var tidigare en knutpunkt för skogsbruket på grund av möjligheten till vattentransporter.Byn ligger vackert till där två sjösystem knyts samman i det stora Moskoselet.

Här hittar du mer information om Moskosel.

 

 Vad säger byggnadsplanen?

Tomten är planlagd för bostadsändamål med upp till två våningar. Prickmark finns på tomtmark angränsande gatumark.

 

Relaterade Dokument

Skriv ut: