Mark till försäljning

Arvidsjaurs kommun har ambitionen att tillgodose behovet av mark för bostäder, företagsetableringar och övrig samhällsservice genom en aktiv markpolitik och hög planberedskap. Det finns idag en planberedskap såväl i form av villatomter som i form av planlagd mark för flerbostadshus och verksamheter. 

Britta Lundgren

Planingenjör

Telefon: 0960-155 65
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: