Villatomter till försäljning

Drömmer du om ett nytt hus? Arvidsjaurs kommun har ett varierat utbud av tomter till salu. Här finns det möjlighet att hitta något för var och en.

Ta en titt! Länk till en karta som visar våra villatomter hittar du längst ner på denna sida. Längst ner på denna sida finns även en länk till information om priser för de olika tomterna och information om tillkommande kostnader.

Via länken nedan kan du ställa dig i kö för att boka en villatomt. 

I texten nedan hittar du en beskrivning om hur bokningen går till och vilka regler som gäller för bokning av tomt.

Så här bokar du en tomt

För att anmäla ditt intresse använder du vår e-tjänst "Kö för att boka villatomt” där du med hjälp av BankID kan legitimera dig och anmäla ditt intresse. Klicka på länken längst ned på denna sida för att öppna e-tjänsten.

I e-tjänsten loggar du först in med ditt BankID. I steg 1 kryssar du i att du vill boka en tomt. I steg 2 kontrollerar du i dina kontaktuppgifter. I steg 3 godkänner du villkoren och signerar.

Du kommer sedan att kontaktas av en handläggare från samhällsbyggnadsförvaltningen. Handläggare kommer att kontakta intressenterna i den ordning som man ställt sig i kö för att erbjuda lediga villatomter. Intressenterna får 24 timmar på sig att meddela vilken tomt som önskas bokas. Därefter får nästa person välja och så vidare.

Bokningsregler

Möjligheten att boka en tomt är till för privatpersoner som planerar att bygga ett bostadshus för permanent boende. Att boka en tomt för uthyrning, vidareförsäljning eller köp i spekulation är inte tillåtet.

Det är endast möjligt att boka en tomt per hushåll. För att byta bokad tomt behöver du kontakta handläggaren och avboka din bokning och sedan ställa dig i kö för bokning igen. Att överlåta en bokning till annan person är inte tillåtet.

Om du redan äger en obebyggd villatomt så måste denna tomt bebyggas först för att det ska bli möjligt att boka en ny tomt.

I samband med bokningstillfället tas en bokningsavgift om 5 000 kronor ut. Bokningsavgiften dras sedan av från köpeskillingen och utgör en delbetalning vid fullföljande av köp. Om du avsäger dig/avbokar eller av andra skäl inte fullföljer köpet återbetalas inte bokningsavgiften. Bokningsavgiften ska betalas inom 2 veckor från bokningstillfället. Köpekontrakt ska skrivas inom två månader från bokningstillfället.

Om en bokning förfaller på grund av obetald bokningsavgift eller om du inte väljer att gå vidare med ett köpekontrakt släpps den bokade tomten som bokningsbar tomt.

 

Bebyggelsevillkor

Arvidsjaurs kommun använder ett villkor enligt nedan om att tomten ska bebyggas inom 3 år från tillträdesdatumet. Detta för att säkerställa att de tomter vi säljer också blir bebyggda.

”Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent bruk avsett bostadshus. Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Denna skyldighet skall anses fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning.

Om köparen inte inom tre år från tillträdesdagen har fullgjort byggnadsskyldigheten eller om hen innan denna fullgjorts utan kommunens medgivande överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite på XX (dubbla köpesumman) kronor.

Kommunstyrelsen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av kommunen. Parterna skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen.”

Har du frågor om försäljning av villatomter eller behöver hjälp med en bokning vänligen kontakta oss.

Samhällsplanerare

William Båtmästar

Samhällsplanerare

Telefon: 0960-165 31
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Skriv ut: