Alkoholservering


Grundkrav för den som söker serveringstillstånd 

 • För att få serveringstillstånd måste du ha fyllt 20 år.
 • För att skapa en trygg och säker restaurangmiljö granskar miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ägarnas personliga och ekonomiska lämplighet. Med det menas den som söker serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker ska inte ha skulder till samhället med skatter eller avgifter.
 • En prövning görs hos polismyndigheten av ett bolag omfattar alla de personer som har "betydande inflytande" i verksamheten. Det kan vara VD, styrelseledamot, lånegivare eller restaurangchef.
  Det får inte förekomma svarta pengar eller arbetskraft på krogen och restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor.
 • Kunskap i alkohollagen – sökande måste genomgå kunskapsprov i alkohollagen.

   

Grundkrav på serveringsstället  

 • Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos miljöenheten
 • Under hela serveringstiden, den tid då restaurangen får sälja alkoholdrycker, ska det finnas en serveringsansvarig person på plats. Den som är serveringsansvarig ska vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om alkohollagen. 
 • Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00 - 02.00.
 • Tillredd mat ska kunna serveras i ett varierat utbud.
 • Serveringen får inte medföra sociala, nykterhets-, eller ordningsproblem.
 • Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

   

Serveringstillståndets giltighet

 • Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset.
 • Ett stadigvarande tillstånd löper på tills dess att beslut om upphörande fattas.
 • Ett tillfälligt tillstånd gäller för den tid som beslutet avser.
 • Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Det betyder att om du som har serveringtillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör, tex går i konkurs, så slutar tillståndet att gälla.

   

När behöver man inte ha ett serveringstillstånd?

 • Serveringstillstånd krävs inte för servering som avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. 

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall ske utan tillstånd.

 

Ansökningsavgifter (2019)

Nyansökningar 8715 kr
Ägarbyte 7625 kr
Utvidgade tillstånd 3265 kr
Utökade serveringstider 2180 kr
Tillfälliga tillstånd / allmänheten 4360 kr
Tillfälliga tillstånd / slutna sällskap 1090 kr


Årlig tillsynsavgift
 
Fast årlig avgift 1640 kr

Avgiften baseras på hur stor alkoholföräljning man har.

Årsomsättning (kr)

Kronor/år

0 – 50 000

1 090

50 001 – 100 000

2 180

100 001 – 250 000

3 265

250 001 – 500 000

4 360

500 001 – 1 000 000

5 450

1 000 001 – 1 500   000

6 540

1 500 001 – 2 000   000

7 625

2 000 001 – 3 000   000

10 900

3 000 001 – 4 000   000

13 075

4 000 001 – 5 000   000

15 255

5 000 001 – 6 000   000

17 430

6 000 001 – 8 000   000

19 610

8 000 001 – 12 000 000

21 790

12 000 001 - 16 000 000

23 970

16 000 001 -

26 150


Övriga avgifter

Uppföljande   kontrollbesök

1090 per timme

Tillsyn vid   befogade klagomål

1090 per timme


Folköl

För att få sälja öl ska butiken vara registrerad som livsmedelsverksamhet samt ha ett brett sortiment av matvaror. Lokalen ska vara registread av miljö- och byggenheten. Med försäljning av öl avses detaljhandel med öl och servering av öl. Anmälan om försäljning av folköl ska göras till miljö- och byggenheten.

Avgifter folköl

Anmälan om   försäljning av folköl

1090 kr

Årlig   tillsynsavgift folköl

1 090 kr

Uppföljande   kontrollbesök

1090 per timme

Tillsyn vid   befogade klagomål

1090 per timme


Blanketter

Blanketter för dig som vill ansöka om serveringstillstånd eller göra anmälan om serveringsansvarig eller ölförsäljning hittar du under rubriken "Blanketter"

Här finns mera information om alkohollagen

Checklista för  handlingar som ska finnas med i ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

Checklista för handlingar som ska finnas med i ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Checklista för handlingar som ska finnas med i ansökan om permanent serveringstillstånd

Skriv ut: