Alkoholservering


Grundkrav för den som söker serveringstillstånd 

 • För att få serveringstillstånd måste du ha fyllt 20 år.
 • Boka gärna ett möte inför din ansökan genom att mejla mn@arvidsjaur.se eller ringa växeln på telefon 0960-155 00. Handläggarna kan visa dig vilka uppgifter och handlingar du ska lämna tillsammans med din ansökan.
 • Ansökan för stadigvarande serveringstillstånd gör du via vår e-tjänst. Kom ihåg att bifoga alla bilagor.
 • Ansökan för tillfälligt serveringstillstånd gör du via vår e-tjänst. Kom ihåg att bifoga alla bilagor.
 • För att skapa en trygg och säker restaurangmiljö granskar miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ägarnas personliga och ekonomiska lämplighet. Med det menas den som söker serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker ska inte ha skulder till samhället med skatter eller avgifter.
 • En prövning görs hos polismyndigheten av ett bolag omfattar alla de personer som har "betydande inflytande" i verksamheten. Det kan vara VD, styrelseledamot, lånegivare eller restaurangchef.
 • Kunskap i alkohollagen – sökande måste genomgå kunskapsprov i alkohollagen. 

 

Grundkrav på serveringsstället  

 • Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos miljöenheten
 • Under hela serveringstiden, den tid då restaurangen får sälja alkoholdrycker, ska det finnas en serveringsansvarig person på plats. Den som är serveringsansvarig ska vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om alkohollagen. 
 • Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00 - 02.00.
 • Tillredd mat ska kunna serveras i ett varierat utbud.
 • Serveringen får inte medföra sociala, nykterhets-, eller ordningsproblem.
 • Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

   

Serveringstillståndets giltighet

 • Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset.
 • Ett stadigvarande tillstånd löper på tills dess att beslut om upphörande fattas.
 • Ett tillfälligt tillstånd gäller för den tid som beslutet avser.
 • Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Det betyder att om du som har serveringtillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör, tex går i konkurs, så slutar tillståndet att gälla.

 

Vad kostar det?

En avgift tas ut dels från de som söker tillstånd (ansökningsavgifter) och dels från de som redan har tillstånd (tillsynsavgifter). Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. När du har lämnat din ansökan fakturerar kommunen ansökningsavgiften. Timavgift för handläggning och tillsyn år 2023 är 1208 kronor. Handläggningstiden för nya ansökningar för stadigvarande tillstånd är 8 timmar. Mer om avgifter hittar du under länkar längre ner på sidan.

 

När behöver man inte ha ett serveringstillstånd?

 • Serveringstillstånd krävs inte för servering som avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. 

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall ske utan tillstånd.

Frida Sundström

Frida Sundström

Miljöinspektör

Telefon: 0960-165 30
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Här finns mera information om alkohollagen

Checklista för  handlingar som ska finnas med i ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

Checklista för handlingar som ska finnas med i ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Checklista för handlingar som ska finnas med i ansökan om permanent serveringstillstånd

Skriv ut: