Alkoholservering

Grundkrav för den som söker serveringstillstånd 

 • För att få serveringstillstånd måste du ha fyllt 20 år.
 • För att skapa en trygg och säker restaurangmiljö granskar miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden ägarnas personliga och ekonomiska lämplighet. Med det menas den som söker serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker ska inte ha skulder till samhället med skatter eller avgifter.
 • En prövning görs hos polismyndigheten av ett bolag omfattar alla de personer som har "betydande inflytande" i verksamheten. Det kan vara VD, styrelseledamot, lånegivare eller restaurangchef.
  Det får inte förekomma svarta pengar eller arbetskraft på krogen och restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor.
 • Kunskap i alkohollagen – sökande måste genomgå kunskapsprov i alkohollagen.

   

Grundkrav på serveringsstället  

 • Serveringsstället ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos miljöenheten
 • Under hela serveringstiden, den tid då restaurangen får sälja alkoholdrycker, ska det finnas en serveringsansvarig person på plats. Den som är serveringsansvarig ska vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper om alkohollagen. 
 • Normaltiden för servering av alkoholdrycker är klockan 11.00 - 02.00.
 • Tillredd mat ska kunna serveras i ett varierat utbud.
 • Serveringen får inte medföra sociala, nykterhets-, eller ordningsproblem.
 • Lokalen ska ha tillräckligt med sittplatser.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.

   

Serveringstillståndets giltighet

 • Ett serveringstillstånd gäller endast för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset.
 • Ett stadigvarande tillstånd löper på tills dess att beslut om upphörande fattas.
 • Ett tillfälligt tillstånd gäller för den tid som beslutet avser.
 • Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Det betyder att om du som har serveringtillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör, tex går i konkurs, så slutar tillståndet att gälla.

   

När behöver man inte ha ett serveringstillstånd?

 • Serveringstillstånd krävs inte för servering som avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. 

OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering skall ske utan tillstånd.

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Timavgift för handläggning och tillsyn år 2021 är 1141 kronor.

Nya ansökningar 8 timmar
Ägarbyte 7 timmar
Utvidgade permanenta tillstånd 3 timmar
Utvidgade tillfälliga tillstånd: 1,5 timme
Utökade serveringstider 2 timmar
Tillfälliga tillstånd / allmänheten 4 timmar
Tillfälliga tillstånd / slutna sällskap 1 timme
Prövning av person med betydande inflytande: 2 timmar
Begäran om omprövning av eget beslut: 2 timmar
Kunskapsprov (inklusive två omprov): 1,5 timme


Årlig tillsynsavgift
 
Fast årlig avgift 1,5 timme

Avgiften baseras på hur stor alkoholföräljning man har.

Årsomsättning (kr)

Kronor/år

0 – 50 000

1 timme

50 001 – 100 000

2 timmar

100 001 – 250 000

3 timmar

250 001 – 500 000

4 timmar

500 001 – 1 000 000

5 timmar

1 000 001 – 1 500   000

6 timmar

1 500 001 – 2 000   000

7 timmar

2 000 001 – 3 000   000

10 timmar

3 000 001 – 4 000   000

12 timmar

4 000 001 – 5 000   000

14 timmar

5 000 001 – 6 000   000

16 timmar

6 000 001 – 8 000   000

18 timmar

8 000 001 – 12 000 000

20 timmar

12 000 001 - 16 000 000

22 timmar

16 000 001 -

24 timmar

Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har restaurangapport inte lämnats i tid ska
förseningsavgift debiteras med 559 kronor efter första påminnelsebrevet och 1 090 kronor de
efterföljande påminnelsebreven. Inkommer inte restaurangrappor innan den 1 maj tas högsta avgift
ut


Övriga avgifter

Uppföljande   kontrollbesök

Timavgift

Tillsyn vid   befogade klagomål

Timavgift

Tillsyn i övrigt

TimavgiftFolköl

För att få sälja öl ska butiken vara registrerad som livsmedelsverksamhet samt ha ett brett sortiment av matvaror. Lokalen ska vara registread av miljö- och byggenheten. Med försäljning av öl avses detaljhandel med öl och servering av öl. Anmälan om försäljning av folköl ska göras till miljö- och byggenheten.

Avgifter folköl

Anmälan om   försäljning av folköl

1 timme

Årlig   tillsynsavgift folköl

1 timme

Uppföljande   kontrollbesök

Timavgift

Tillsyn vid   befogade klagomål

Timavgift


Blanketter

Blanketter för dig som vill ansöka om serveringstillstånd eller göra anmälan om serveringsansvarig eller ölförsäljning hittar du under rubriken "Blanketter"

Här finns mera information om alkohollagen

Checklista för  handlingar som ska finnas med i ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

Checklista för handlingar som ska finnas med i ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Checklista för handlingar som ska finnas med i ansökan om permanent serveringstillstånd

Skriv ut: