Avgifter för serveringstillstånd

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Timavgift för handläggning och tillsyn år 2023 är 1208 kronor.

Nya ansökningar 8 timmar
Ägarbyte 7 timmar
Utvidgade permanenta tillstånd 3 timmar
Utvidgade tillfälliga tillstånd: 1,5 timme
Utökade serveringstider 2 timmar
Tillfälliga tillstånd / allmänheten 4 timmar
Tillfälliga tillstånd / slutna sällskap 1 timme
Prövning av person med betydande inflytande: 2 timmar
Begäran om omprövning av eget beslut: 2 timmar
Kunskapsprov (inklusive två omprov): 1,5 timme


Årlig tillsynsavgift
 
Fast årlig avgift 1,5 timme

Avgiften baseras på hur stor alkoholföräljning man har.

Årsomsättning (kr)

Kronor/år

0 – 50 000

1 timme

50 001 – 100 000

2 timmar

100 001 – 250 000

3 timmar

250 001 – 500 000

4 timmar

500 001 – 1 000 000

5 timmar

1 000 001 – 1 500   000

6 timmar

1 500 001 – 2 000   000

7 timmar

2 000 001 – 3 000   000

10 timmar

3 000 001 – 4 000   000

12 timmar

4 000 001 – 5 000   000

14 timmar

5 000 001 – 6 000   000

16 timmar

6 000 001 – 8 000   000

18 timmar

8 000 001 – 12 000 000

20 timmar

12 000 001 - 16 000 000

22 timmar

16 000 001 -

24 timmar

Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har restaurangapport inte lämnats i tid ska
förseningsavgift debiteras med 559 kronor efter första påminnelsebrevet och 1 090 kronor de
efterföljande påminnelsebreven. Inkommer inte restaurangrappor innan den 1 maj tas högsta avgift
ut


Övriga avgifter

Uppföljande   kontrollbesök

Timavgift

Tillsyn vid   befogade klagomål

Timavgift

Tillsyn i övrigt

TimavgiftFolköl

För att få sälja öl ska butiken vara registrerad som livsmedelsverksamhet samt ha ett brett sortiment av matvaror. Lokalen ska vara registread av miljö- och byggenheten. Med försäljning av öl avses detaljhandel med öl och servering av öl. Anmälan om försäljning av folköl ska göras till miljö- och byggenheten.

Avgifter folköl

Anmälan om   försäljning av folköl

1 timme

Årlig   tillsynsavgift folköl

1 timme

Uppföljande   kontrollbesök

Timavgift

Tillsyn vid   befogade klagomål

Timavgift

Skriv ut: