Slamtömning


Kommunen utför slamtömning hos fastighetsägare som har egen slambrunn eller tank. Slambrunnar måste tömmas regelbundet och intervallet styrs av renhållningsordningen. Det finns möjligheter för undantag till bestämmelserna om tömningsintervall.

 

Här finns information för dig som:

  • vill beställa slamtömning
  • vill veta vad slamtömningen kostar
  • vill ansöka om förlängt intervall för slamtömningen
  • vill veta vilka regler som gäller kring slamtömning 

 

Läs mer i undermenyerna till höger.

Relaterade Länkar

Skriv ut: