Tobak och rökning

 

Ny lag om tobak och liknande produkter 1 juli 2019

 

Två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som säljer tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Den som vill sälja tobak till butiker söker om aprtihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tillsvidare eller för en begränsad tidsperiod.

 

Förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som söker om försäljningstillstånd.

För att beviljas tillstånd måste sökande vara ekonomiskt och personligt lämplig. Kommunen utreder sökandes bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande företaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har en ordnad ekonomi och att de inte förekommer i polisens belastningsregister under de tre senaste åren. Kommunen tittar också på hur sökanden tidigare skött sin tobaksförsäljning.

 

Ansökan

En tillståndsansökan måste inkomma till kommunen under perioden 1 juli - 1 november 2019. Kommunen fattar beslut om försäljningstillstånd inom fyra månader från och med att inkommen ansökan är komplett. Ett mottagningsbevis skickas till sökanden när ansökan är komplett. Försäljningen av tobaksvaror får fortgå under tiden som kommunen handlägger inskickad ansökan. Om kommunen inte tycker att sökanden uppfyller kraven avslås ansökan och då måste försäljningen upphöra. Om kommunen istället beslutar att bevilja tillståndet kan försäljningen fortgå utan något uppehåll.

om en tobaksförsäljare inte tidigare har anmält sin verksamhet till kommunenn har denne inte rätt att sälja förrän kommunen har fattat ett beslut och beviljat ett försäljningstillstånd.

 

Ansökningsavgifter (2020)

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror: 6708 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror dag 1: 3354 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror dag 2 och framåt: 559 kr, max 6708 kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror, ex. förändrad bolagsammansättning: 1677 kr

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllnadsbehållare: 1677 kr

 

Årlig tillsynsavgift (fr.o.m. 2020-01-01)

Tillsynsavgift avseende försäljnign av tobaksvaror (2 timmar): 2180 kr

 

Här finns frågor och svar om nya lagen om tobak och liknande produkter: Folkhälsomyndigheten

 

 

Här är det förbud mot att röka

  • Restauranger och andra serveringsställen utom utomhus och i särskilda rökrum (med separat ventilation)
  • Skolområden
  • Lokaler för hälso- och sjukvård
  • Lokaler för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  • Kollektiva färdmedel, biljetthallar, väntsalar osv

 

Lokaler med krav på rökfria områden
  • Lokaler för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde
  • Hotell med mer än ett visst antal rum

 

E-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin

 

Sedan den 1 juli 2017 ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare med nikotin anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare måste anmäla det till kommunen. Anmälan ska lämnas in 14 dagar innan försäljningsstart. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram. E-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte säljas till personer som är under 18 år.

 

Om du vill läsa mer

Längre ner hittar du länkar till andra myndigheter där du kan läsa mer. Du hittar även tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) i sin helhet.

Skriv ut: