Information till jägare


Livsmedelsverket har tagit fram en information till jägare för att ge råd om hygien i samband med jakt och uppslaktning av vilt. Informationen utgår från djurslaget älg, men många av de råd som ges kan även användas i samband med jakt på annat vilt.

I skriften finns också information om vilka regler i livsmedelslagstiftningen som direkt kan beröra jägare.

Informationen finns under länkar.

Skriv ut: