Vedeldning

   

Elda gärna med ved, men tänk på följande:

                           

 -         En kunskap på väg att försvinna

 -         En miljövänlig värmekälla under förutsättning att du har en effektiv panna med ackumulatortank och att du eldar på rätt sätt

 

Vad ska jag elda med?

Elda med träbränslen såsom ved, pellets och flis. Att elda med träbränslen är en bra uppvärmningsform som passar väl in i ett kretsloppsanpassat energisystem. Det innebär som regel en billigare uppvärmningsform och ger inte upphov till några större utsläpp i miljön

 

Vedhantering

Använd bara lövved.

Ved som avverkats torkar bäst kluven och utomhus under tak. Torktiden bör vara minst ett år. Kapning och klyvning inom tätbebyggt område innebär att du måste ta hänsyn till dina grannar.

 

Elda rätt

Se till att elden snabbt tar sig och kommer upp i en  hög temperatur. Använd bara torr ved och se till att det finns en ordentlig glödbädd när du lägger in nytt.

Pyrelda inte. En effektiv förbränning kräver att bränsle fylls på ofta och att det är riklig lufttillförsel.

 

Rykande skorstenar kan vara ett problem i täta villaområden. Vissa personer t ex. astmatiker, kan vara mer känsliga än andra för röklukt. Prata med dina grannar och visa dom hänsyn.

I de flesta fall är rykande skorstenar ett onödigt problem, det är främst eldaren som avgör hur bra eller dålig en vedeldning kan bli. Det är egentligen bara en 5-10 minuter i samband med upptändningen som det är svårt att undvika störande rök.  Men även uppstarten kan förbättras om man använder rikligt med papper och torr, finkluven ved. Ett mer avancerat sätt att snabbt få fart på brasan är att tända med en gasolbrännare

Ett enkelt sätt att kontrollera om du eldar rätt är att gå ut och titta på skorstensröken. Den ska vara nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig vid kallt väder eftersom vattenångan kondenserar i kylan.

 

Miljöanpassa din gamla panna eller installera ny vedpanna

Det är bara tillåtet att installera miljögodkända eldstäder. Rådfråga sotaren, han är den som bäst ser hur din anläggning fungerar.

Anmäl till sotningsavdelningen om du gör förändringar i din eldning, till exempel om du byter bränsleslag eller panna. Det kan innebära att rökkanalen måste rengöras med andra intervall. Läs mer på våra sidor om Sotning. 

Tänk på

Installation eller ändring av vedpanna kräver en bygganmälan. Läs mer på våra sidor om Eldstad.

Skriv ut: