Bild över Arvidsjaurs samhälle tidigt 1900-tal Foto: J Nelander
Bild över Arvidsjaurs samhälle tidigt 1900-tal Foto: J Nelander

Fastigheter och adresser

All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som kallas för fastigheter. Lantmäteriet är den myndighet som ajourhåller fastigheternas gränser och information.

Arvidsjaurs kommun har tillgång till Lantmäteriets fastighetsregister för att kunna utföra uppgifter kopplade till den kommunala verksamheten. Vi kan inte lämna ut uppgifter från fastighetsregistret. Om du vill ha uppgifter om en fastighet i Arvidsjaurs kommun vänder du dig till Lantmäteriet. Länken till Lantmäteriets hemsida finns nedan.

På Lantmäteriets hemsida kan du även hitta detaljerade kartor och flygbilder över hela landet och söka på platser, adresser och fastigheter. Se länken nedan.

Skriv ut: