Tillgänglighetsredovisning av arvidsjaur.se

Arvidsjaurs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur www.arvidsjaur.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.arvidsjaur.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.
Svarstiden är normalt två arbetsdagar.
Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till kommun@arvidsjaur.se alternativt till kent.norberg@arvidsjaur.se
• ring 0960-155 00 växel

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt:

 • Det finns bilder och länkar som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
 • Rubriker och texter saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • Fokusmarkering saknas på vissa delar av webbplatsen.
 • Engelsk text på webbplatsen riskerar att läsas upp med svensk röst och uttal.
 • Det finns länkar som endast urskiljs med färg.
 • Texter och funktioner kan vara svåra att se i olika skärmstorlekar.
 • Länkar, ikoner och funktioner har ibland färger med låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
 • Bildspel går inte att pausa.
 • Det framgår inte i sidtitlar att det är Arvidsjaur kommun som står bakom webbplatsen.
 • Innehållet är inte uppdelat i sektioner och det finns ingen genväg för att underlätta navigeringen.
 • Användaren hamnar ofrivilligt i menyval vid navigering med tangentbord på mindre skärm.

Oskäligt betungande anpassning
Arvidsjaurs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Arvidsjaurs kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen.

Hur vi testat webbplatsen
WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av arvidsjaur.se
Senaste bedömningen gjordes den 11 augusti 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 20 augusti 2020.

 

Skriv ut: