Vattenmätare inventering

För att underlätta bytet så vill vi att du som fastighetsägare fyller i uppgifterna nedan. Uppgifterna skickas till vår entreprenör som genomför bytet.

Fyll i följande uppgifter här nedanför.

  • Mätarnumret hittar du på din mätare. Det framgår även av din faktura. 
  • Namn, telefon och e-post är för att entreprenören enkelt ska kunna få kontakt med dig. De använder sig främst av sms-utskick.
  • Bocka i ja eller nej i de tre frågorna
  • Bifoga en bild tagen på din mätarplats. Tänk på att stå en bit från mätarplatsen när fotot tas. Detta för att det ska synas hur ledningarna är dragna till och från mätaren.

 

Nedan följer några exempel på befintliga mätarplatser samt beskrivning på vad som måste åtgärdas.

 

En okej tagen bild. Finns ventiler på var sida om mätaren. Saknar konsol men för övrigt ser det bra ut med gott om utrymme för att utföra mätarbytet. Mätarplatsen måste förses med konsol.

 

 

 

 

 

En dålig bild som inte visar hur det ser ut med ledningarna i anslutning till mätarna. Det saknas ventil ovanför mätaren samt konsol. Dock svårt att få en annan bild då mätaren är inbyggd och svåråtkomlig. Mätarplatsen måste byggas om så att det finns ventil även ovanför mätaren samt att det finns konsol. Antingen så rivs det som finns kring mätaren eller så måste fastighetsägaren helt enkelt flytta vattenmätarplatsen.

 

 

 

 

 

 

 

En bra tagen bild. Mätaren har ventiler på var sida samt är försedd med konsol. Bra utrymme runt för att kunna byta ut mätaren. Inga åtgärder krävs.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En bra tagen bild. Ventil på inkommande ledning och bra utrymme för att kunna byta mätaren. Mätarplatsen måste förses med konsol och ventil på utgående ledning.


Fyll i formuläret nedan


Sitter vattenmätaren i en konsol?

Finns godkända och fungerande ventiler på var sida om mätaren?

Går det att komma åt mätaren?

Skriv ut: