Stoppa mårdhundens invandring i Sverige!

2008-12-08 13:11

Gerhard Lundström
Gerhard Lundström, varnar för mårdhundens spridning.

Mårdhunden invaderar Sverige. Observationer har även rapporterats i Arvidsjaurs kommun:
-Nu måste vi hjälpas åt att stoppa etableringen, innan det är för sent! varnar Gerhard Lundström, Arvidsjaurs jaktvårdskrets.Arten mårdhund utgör ett eget släkte av familjen hunddjur och kommer ursprungligen från de östra delarna av Asien:
-Den förökar sig oerhört snabb och förorsakar stor skada på fågellivet. Även m det inte upptäckts något fall än, kan den bära på rabies och spolmask.

Mårdhunden introducerades som pälsvilt i före detta Sovjetunionen 1929-1955. Sedan dess har den koloniserat 1,4 miljoner kvadratkilometer i Centraleuropa! Nu håller den på att invadera Sverige och Norge, via norra Finland.

Mårdhund. Foto Pekka J Nikander
Mårdhund. Foto Pekke J Nikander.
 
Storleken är som en räv, men med kortare ben och svans. Vikten ligger mellan 4-10 kilo, beroende på säsong:
-Mårdhunden är inte anpassat för vårt klimat. Men stora djur med rikligt fettlager klarar våra breddgrader. Därför ska jakten främst inriktas på stora djur.

Sveriges lantbruksuniversitet, länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten tillsammans med Svenska Jägareförbundet gör nu gemensam sak i att varna för mårdhundens spridning.  Sverige har nämligen undertecknat konventionen om biologisk mångfald, som förpliktigar att förhindra införsel av främmande arter. Samt att kontrollera och utrota främmande arter som kan störa våra ekosystem, livsmiljöer och inhemska arter.
Liknande förbindelser har Sverige också avgett i förbindelse med vår ratificering av Bern- och Ramsarkonventionerna. Mårdhunden är uppförd på Artdatabankens "Svarta lista".
-Vi vet att mårdhunden lokalt kommer att påverka markhäckande fåglar negativt. Och under rabiesepidemin i Finland, för 20 år sedan, var djuret den viktigaste spridaren av sjukdomen, säger Gerhard Lundström, Arvidsjaurs jaktvårdskrets.

I Finland fälls årligen omkring 150 000 mårdhundar.
I Sverige blev den första föryngringen registrerad 2006. De tre senaste åren har 30 djur fällts, vara de flesta i Norrbotten.


Det är tillåtet att jaga mårdhund året runt.
Den har en aktivitetsradie på 2-3 kilometer vintertid. Spårning då, kommer snabbt att föra jägaren till idet.
Mårdhunden har dock en speciell egenskap i att den ofta spelar död i stressade situationer.


Det är viktigt att ringa in eventuella observationer av mårdhund till:
Niklas Lundberg, Jägareförbundet. 0920-23 18 00

Jägarföbundets hemsida med mer information om mårdhund


Skriv ut: