Volontärarbete

2008-10-30 07:38

Volontär/frivilligarbete

Inga-Lill Laestander och Margot Renberg
Inga-Lill Laestander och Margot Renberg


Inga-Lill Laestander och Margot Renberg har anordnat ett ”Frivilligcafé” där de boende i området runt Solbacken kunnat samlas över en kopp kaffe och hembakt bröd. De har samarbetat med hemtjänsten som följt de omsorgstagare som inte kunnat ta sig dit själva.

 

Gemenskapen har varit en viktig del och Inga-Lill och Margot berättar att de besökande lärt känna varandra och därmed fått ett ökat socialt nätverk. De berättar vidare att den glädje de besökande visat sprids även till de som anordnat träffarna och att det känns tillfredsställande. ”Vi blir också glada när vi ser att våra besökare har det trevligt” säger Margot.

 
Faktaruta:
Volontäruppdrag – vad är det?

 En insats som inte är biståndsbeviljad
 Anställda har arbetsuppgifter och volontärer har frivilliga uppdrag
 Volontäruppdrag är ett komplement, inte en ersättning till det arbete som utförs av anställda
Varför bli volontär?
 Vardagssoliditet
 Ökad insikt och insyn hos den enskilde om hur andra har det och hur olika samhällsinsatser är uppbyggda och fungerar
 Frivilligengagemang kan skapa nya, positiva livsmönster och möjlighet att bryta isolering och utanförskap för både den som ger och tar emot insats.
 Att ge är att få!


Majvor Sundqvist 
Majvor Sundqvist

Majvor Sundqvist har tidigare arbetat på Länsmansgården och hon berättar att hon alltid tyckt om sitt jobb och att arbeta med äldre. När hon slutade sin anställning så föll det sig naturligt att fortsätta att besöka de gamla och ge dem en liten guldkant i tillvaron. ”Det faller sig naturligt att glädja andra och jag försöker hitta glädjeämnen i det lilla” säger Majvor. Hon brukar hälsa på de gamla som bor på Länsmansgården, hitta på någon aktivitet eller följa någon ut. Genom att se hur uppskattat detta är så känner hon själv en tillfredsställelse och lycka. ”Att se stjärnor, ej likgiltighet i ögonen på de gamla är fantastiskt” säger Majvor.

Ingen insats är för liten och det finns något att göra för alla som är intresserade. Exempel på uppdrag kan vara att hälsa på någon, läsa högt, följa med ut på promenad, spela sällskapsspel eller kanske du tycker om att spela och sjunga eller har någon annan talang som du vill dela med någon/några andra. Om du är intresserad och vill veta mer om hur du kan göra en insats kontakta Agneta Sandman, projektledare, socialförvaltningen, Arvidsjaurs kommun.


Skriv ut: