Samverkan mellan polis och kommun

2009-04-29 08:35

 Samverkan mellan polis och kommun. Foto privat.
Samverkansmöte mellan polis och kommun.

Arvidsjaurs kommun är med i ett pilotprojekt som syftar till att förstärka det lokala brottsförebyggande arbetet.Arvidsjaur är en av fyra kommuner i landet som deltar. Samverkan grundar sig på en överenskommelse, undertecknad av vårt kommunalråd Jerry Johansson och länspolismästare Håkan Karlsson.

Kommun och polis har gemensamt valt ut skadegörelse som det område deltagarna ska samverka kring.
Alla har en gemensam åtgärdsplan, där kommun och polis medverkar med olika åtgärder.

Carina Eklund, polis från Arvidsjaur. Foto privat.
Carina Eklund,
polis, Arvidsjaur.
Foto privat
.

Samverkan med detta fokus pågår året ut och vid en konferens i Stockholm, i mars, presenterade de fyra medverkande kommunerna och polismyndigheterna sina erfarenheter såhär långt.

Carina Eklund från polisen och Ann-Sofi Levander från kommunen deltog från Arvidsjaur.
Nyckelord i samarbetet är styrning , struktur och samsyn.


Skriv ut: