Asfaltbeläggning på Storgatans andra hälft!

2009-08-10 09:04


Fredrik Andersson. Foto Kent Norberg.
Storgatanbygge. "Nu är det dags för asfaltbeläggning av andra delen av Storgatan" säger Arvidsjaursbon; Fredrik Andersson, som sköter "underarbetet" inför exempelvis kantstensläggning. 


-Arbetet på Storgatan under juli månad har gått bra! Tisdag påbörjar vi asfaltbeläggning mellan Östra Skolgatan och Borgargatan, säger grävmaskinisten Fredrik Andersson, Arvidsjaur.NCC:s platschef Christer Lindqvist rapporterar att det stabila vädret samt att ett flertal ur personalen sparat på sina semesterdagar, "och arbetat hårt", blir plattläggningsarbetet klart före tidplanen.

Asfaltbeläggning påbörjas tisdag, på den här sträckan av Storgatan. Foto Kent Norberg.
Den här sträckan av Storgatan får asfalt med start tisdag. För härdade ortsbor kommer det förmodligen att kännas skönt, men även lite ovant, att slippa damm och grus...
 
Komplettering av belysning, skyltar med mera utförs mellan Statonsgatan och Borgargatan. Under de efterföljande veckorna läggs tyngdpunkten på att så fort som möjligt, från Borgargatan till Läkargränd, färdigställa kantstensflyttning, belysning, trottoarer.

Christer Lindqvist, NCC. Foto Kent Norberg.
Christer Lindqvist, NCC.

På nämnda sträcka blir de avslutande asfaltbeläggningsåtgärderna utförda preliminärt under vecka 35:
-Vi hoppas på förståelse från trafikanterna för de trafiksvårigheter som blir följden av att vi ska kunna utföra vårt arbete under så trygga och säkra former som möjligt, säger Christer.

Storgatanbygget. Foto Kent Norberg 090810
Träd på den aktuella sträckan lär få vänta till nästa sommar. Däremot ligger trottoaren i det närmaste klar utanför kommunalhuset.


Skriv ut: