Urban ny AJB-chef !

2010-01-20 13:18Arvidsjaur. AJB:s nye bataljonschef heter Urban Edlund. Foto Wilhelm Guldbrand G9 Infoavdelningen I 19 Boden.

 

Arméns Jägarbataljons nya chef heter Urban Edlund, 46 år. För många ett bekant ansikte eftersom han tidigare tjänstgjort som officer vid forna K4:
-Det känns som om cirkeln är sluten nu, säger Urban.


Urban är född i Täby, norr om Stockholm. Men bodde även i Piteå och Umeå under sina uppväxtår.
Militär grundutbildning genomfördes på K4 1982-83. Därefter civilt liv i 1 år:
-Sedan lockades jag till officershögskolan innan återkomsten till Arvidsjaur som sergeant 1985. Året efter anställdes jag som fänrik på K4.
 
Urban hade, inklusive utlandstjänst och militära skolor, trupptjänst i Arvidsjaur fram till hösten 2000. Åren efter millennieskiftet tjänstgjorde han vid Högkvarteret i två omgångar: Specialförbandsledningen och Armétaktiska staben, inklusive utlandstjänst och militär skola:
-Nu ska jag ska jag tjänstgöra som chef för Arméns jägarbataljon i 3 år. Det känns otroligt bra. Jag har stor respekt för uppgiften och framför allt för personalen. Hyser vidare tacksamhet till Mikael Nordmarks och hans föregångares arbete med bataljonen.

Urban säger att bataljonen ska fortsätta att utvecklas i den riktning som redan är utstakad:
-Det känns tryggt att framtidens insatsorganisation ska bestå av ett jägarförband. Jägarutbildningen bedrivs nämligen bäst i Arvidsjaur. Än finns inga exempel som överträffar det. Att Arvidsjaurs kommun dessutom är en av Sveriges mest försvarsvänliga underlättar naturligtvis verksamheten.


 


Skriv ut: