"Att vara beredd är allt"

2009-12-23 08:49


Krishanteringskurs. Foto Kent Norberg
Omkring 100 personer från "Testregionen" deltog i kursdagen i Arvidsjaur på temat:"Krishantering".Biltestkommunerna; Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele och Älvsbyn, har gått kurs i krishantering:
-Vi är en liten kugge i ett stort maskineri. Allt från incidenter inom biltest, militär, flyg och elavbrott till terrordåd kan inträffa. "Att vara beredd är därför allt", sa beredskapschef Annika Hedin, Västra Götaland, och citerade därmed William Shakespeare.Finns ledning, lägesbild och gemensam lägesuppfattning i kommunerna? Är exempelvis "Testregionen" beredda på en eventuell kris? Det var frågor som dryftades när olika föreläsare talade på temat "Krishantering" i Arvidsjaur, förra veckan.

Neuroläkaren Per-Olof Michel föreläste om konsten att "Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer
Neuroläkaren Per-Olof Michel.

Neuroläkaren Per-Olof Michel föreläste om konsten att "Att förstå och möta människor i olika kritiska situationer":
-Får vi ett informationsvacuum uppstår utrymme för spekulationer och onödlig ökad oro, sa han och redogjorde för hjärnans och kroppens reaktioner vid olika stresssyndromer.

Per-Olof Michel. Foto Kent Norberg.

Enligt Per-Olof ska målet vara att öka motståndskraften och förmågan att återhämta sig:
-Reaktioner bör betraktas som signaler snarare än symtom. Samverka med de drabbade istället för att pådyvla dem diagnoser. Se till de unika behoven och följ upp!

Krishanteringskurs.
Kursdeltagare från kommuner, polis, militär...

Det framgick att det är av stor vikt för kommunernas kommunalråd och informatörer, i en kris, att tala om för medborgarna vad de planerar att göra för återuppbyggnadsinsatser. Detta för att skapa tillit till samhällets förmåga.

Daniel Brattgård, sjukhuspräst. Foto Kent Norberg.
Daniel Brattgård, sjukhuspräst med stor vana av krishantering.

Kommunerna tipsades om att att anordna realistiska krisövningar för att stärka motståndskraften såväl praktiskt som mentalt:
-Etablera stödcentrum dit folk kan vända sig med frågor. Drabbade ska inte behöva ta reda på om det är kommunen, landsting eller andra instanser som ansvarar för olika saker.
-Det ska finnas ett telefonnummer in. För allt!

Daniel Brattgård, sjukhuspräst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset tillika sakkunnig medlem i Statens medicinsk-estetiska råd, Socialdepartementet:
-Världen har krymp och öppnat sig! Kommunikationerna är större och snabbare. Vi har flytande hotellbåtar, jumbojets och så vidare. Händer det något får det stora konsekvenser.

Krishanteringskursdeltagare. Foto Kent Norberg.
Krishanteringskursdeltagare.

Brattgård hävdade att "våra nätverk ökar". Men att " den faktiska vänkretsen minskar".
I nöden prövas vänner och det är inte alltid dem man räknar med som ställer upp...

-Det är viktigt att något är som vanligt när inget är som vanligt! Hur en människa i kris blir bemött i det akuta stadiet är avgörande för hur krisen ska utvecklas.

Allmänmänsklig kunskap, empati och självkännedom (om sina egna reaktioner) är tre saker man bör besitta vid krishanteringsarbete.

-Är vi medvetna om att är en bräcklig människa framför oss är risken mindre att vi agerar fel. En ritual kan dessutom slå en bro mellan det konkreta och det abstrakta och ge tröst, sa av krishantering erfarna sjukhusprästen Daniel Brattgård, Göteborg.

Arrangörer:

nn Engberg, Arvidsjaur, projektledare för Kompetensutveckling för framtiden
Anne Engberg, Arvidsjaur, projektledare för Kompetensutveckling för framtiden, var glad över att så många slutit upp på kursdagen:"Det här är en viktig dag för alla som kan bli involverade vid en allvarlig händelse" sa hon.

Ulla Burman.
Ulla Burman, Sapientia utvecklingscenter vård och omsorg, genomför kursen tillsammans med: Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri Uppsala Universitet, Kunskapscentrum för katastrofmedicin Västra Götalandsregionen, Kriskompetenscentrum och i samverkan med Kompetensutveckling för framtiden.Skriv ut: