Chefsbyte vid Jägarbataljonen i Arvidsjaur

2009-07-01 10:23


Chefsbyte vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur. Foto Wilhelm Guldbrand.
Chefsbyte vid Arméns Jägarbataljon i Arvidsjaur, förra torsdagen. Tillträdande AJB-chef Urban Edlund i talarstolen och avgående chefen Mikael Nordmark, till höger i bild. Foto Wilhelm Guldbrand.

 

Efter tre år som chef för Arméns Jägarbataljon (AJB) i Arvidsjaur, överlämnar nu Mikael Nordmark över "stafettpinnen" till Urban Edlund:
-Det är med glädje och stolthet jag kan blicka tillbaka på mina år här, säger Nordmark.Han säger att det självklart är med stor saknad som han nu kliver av chefsskapet:
-Men det är ju som en del brukar säga, att vi ska gå vidare när det känns som bäst. Och det gör det för mig nu.

Mikael Nordmarks nya uppdrag blir som Chef för Lapplandsjägargruppen i Kiruna:
-Ett bra steg vidare i livet för mig. Inom det arbetsområdet kommer jag att ha anledning att fortsätta ett nära samarbete med Arméns jägarbataljon.

Avgående chefen för AJB, Mikael Nordmark. Foto Wilhelm Guldbrand.
Avgående chefen för AJB, Mikael Nordmark. I bakgrunden, bland andra, representanter för Arvidsjaurs kommun. Foto Wilhelm Guldbrand.

Utdrag ur Mikael Nordmarks avskedstal:

"Vi kan nu återigen konstatera efter riksdagens beslut om det framtida försvaret, att Arméns jägarbataljon fortsatt är det enda jägarförbandet i Sverige, nu och i framtiden med huvuduppgiften spaning och strid. Vi skall dessutom behärska detta i restriktiva områden och miljöer, såsom ödemarks- bergs- skogsområden, vattendrag, i snö, mörker och kyla i kombinationer och variationer".

"Det ställer mycket stora krav på personal, utrustning, utbildning. Verksamheten förutsätter en kärv miljö att leva och verka i under lång tid under alla årstider. Allt detta uppfyller vi i Arvidsjaur, utan konkurrens".

Chefsbyte AJB i Arvidsjaur. Foto Wilhelm Guldbrand.
Chefsbyte AJB i Arvidsjaur. Foto Wilhelm Guldbrand.

"Tillsammans har vi bitvis haft en tuff tid, framförallt under 2008, i samband med hotet om nedläggning av vår verksamhet i Arvidsjaur. Nu känns det som förnuftet segrat med stort bidrag från er. Jägarbataljonen finns kvar i framtiden och min förhoppning och fullständiga övertygelse är att jägarbataljonen finns kvar i Arvidsjaur. Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur är det våra folkvalda politiker vill ha i framtiden".

"Jag är stolt över att ha jobbat tillsammans med er. Ni är kompetenta, har en bra attityd och vilja, ni är medvetna i vid bemärkelse och robusta. Förvalta detta vidare".

"Tillträdande chefen för Arméns jägarbataljon överstelöjtnant Urban Edlund gratulerar jag till det viktiga och fina chefsskapet. Lycka till!, och ta hand om vår enda jägarbataljon, på bästa möjliga sätt".

"Slutligen till er alla, ett stort tack för denna tid, ha en skön sommar och på återseende!"

Hälsningar från avgående chefen Arméns jägarbataljon, Mikael Nordmark.

Cirkeln sluten för tillträdande Jägarbataljonschefen Urban EdlundUrban Edlund. Foto Wilhelm Guldbrand G9 Infoavdelningen I 19 Boden.
Ny för chef AJB i Arvidsjaur blir Urban Edlund. Foto Wilhelm Guldbrand G9 Infoavdelningen I 19 Boden.

Tillträdande AJB-chef blir Urban Edlund, 46 år. För många ett bekant ansikte eftersom han tidigare tjänstgjort som officer vid forna K4:
-Det känns som om cirkeln nu är sluten, säger han via dålig mobillinje från semesterfiske i Nordnorge.Urban är född i Täby, norr om Stockholm, men bodde även i Piteå och Umeå under sina uppväxtår.
Militär grundutbildning genomfördes på K4 1982-83. Därefter civilt liv i 1 år:
-Sedan lockades jag till officershögskolan innan återkomsten till Arvidsjaur som sergeant 1985. Året efter anställdes jag som fänrik på K4.
 
Urban hade, inklusive utlandstjänst och militära skolor, trupptjänst i Arvidsjaur fram till hösten 2000. Åren efter millennieskiftet tjänstgjorde han vid Högkvarteret i två omgångar: Specialförbandsledningen och Armétaktiska staben, inklusive utlandstjänst och militär skola:
-Nu ska jag ska jag tjänstgöra som chef för Arméns jägarbataljon i 3 år. Det känns otroligt bra. Jag har stor respekt för uppgiften och framför allt för personalen. Hyser vidare tacksamhet till Mikael Nordmarks och hans föregångares arbete med bataljonen.

Urban säger att bataljonen ska fortsätta att utvecklas i den riktning som redan är utstakad:
-Det känns tryggt att framtidens insatsorganisation ska bestå av ett jägarförband. Jägarutbildningen bedrivs nämligen bäst i Arvidsjaur. Än finns inga exempel som överträffar det. Att Arvidsjaurs kommun dessutom är en av Sveriges mest försvarsvänliga underlättar naturligtvis verksamheten.

Urban befinner sig för närvarande på semester och nåddes på dålig telefonlina i samband med havsfiske i Nordnorge:
-Vi har fått riktigt bra med fisk hittills. Bland annat en hälleflundra! Jag kommer att finnas på min nya tjänst vecka 31, samtidigt som vi har inryckning av gruppbefäls- och vanliga jägarsoldater, hälsar Urban.

Chefsbyte AJB i Arvidsjaur. Foto Wilhelm Guldbrand.
Chefsbyte AJB i Arvidsjaur. Foto Wilhelm Guldbrand.  
 


Skriv ut: