Eldningsförbud i Arvidsjaurs kommun!

2009-06-30 08:24På grund av brandrisk råder nu eldningsförbud i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Tort och varmt. På grund av brandrisk råder nu eldningsförbud i Arvidsjaurs kommun.
 

-Senaste tidens varma och torra väder medför att det från och med måndag 29 juni råder eldningsförbud i Arvidsjaurs kommun.
Det  hälsar räddningschefen för A-kommunerna Ulf Lundström.
Reglemente för eldningsförbud i Norrbottens län: 

Vad innebär eldningsförbudet?

Eldningsförbud innebär att lös eldning utomhus är förbjuden och att grillning fritt i naturen inte är tillåten. Öppen eld får endast föras på egen tomt eller på iordningställda grillplatser där risken för brandspridning är liten och möjlighet till brandsläckningsutrustning kan finnas.

 

Du får:

Grilla i en grill i din egen trädgård eller på särskild iordningsställd plats ute i skog och mark. Grillkol bör användas framför ved, som kan sprätta.

Du får också använda engångsgrill men bara om den är ordentligt uppställd aldrig direkt på mossa eller torrt gräs.

Du får ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.

Använda friluftskök om de uppställs så att torrt gräs eller mossa inte kan ta eld.

 

Du får inte:

Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.

Att göra upp eld vid vattenbrynet är heller inte tillräckligt säkert.

Du får inte kasta cigarettfimpar utomhus om du inte först kontrollerat att de är helt släckta och att det betraktas t ex som straffbar vårdslöshet om man sitter i bilen och knäpper iväg cigarettfimpen genom fönstret.

Genomföra gräsbränning.

Genomföra hyggesbränning om inte dispens har utfärdats.

 

 

Ansvar och oaktsamhet

Enligt lag om skydd mot olyckor kapitel 10 § 3 skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus dömas till böter.

 

Juridik

Enligt förordning om skydd mot olyckor kapitel 2 § 7 får en kommun meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Eldningsförbudet är en inskränkning av invånarnas rättigheter och beslutet utgör myndighetsutövning. Den beslutande tjänstemannen skall ha delegation från nämnden att utfärda eldningsförbud. Beslut ska dokumenteras och redovisas till nämnden. Om eventuella dispenser ska kunna ges, ska detta tas med i beslutstexten.

 

 

 

Mvh

 

Ulf Lundström

 

Stf. Räddningschef

Räddningstjänsten Arjeplog - Arvidsjaur

 

0961-141 51

070-606 23 37

ulf.lundstrom@arjeplog.se

 


Skriv ut: