Livskvalité för seniorer - sista temadagen

2009-05-11 10:09


Temadagen "Livskvalitet för seniorer" underhölls av kommunala musikskolan. Foto Agneta Sandman.
Temadagen med "Livskvalitet för seniorer" underhölls av kommunala musikskolan. Foto Agneta Sandman.
 

120 personer besökte den sista i serien temadagar "Livskvalité för seniorer". Temat för dagen var syn, hörsel och munhälsa.


Under sopplunchen, som restaurangprogrammet svarade för, underhöll kommunala musikskolan.

Att inte höra: Desi Kilström-
Desi Kilström om att inte höra..
 
Sedan följde en rad intressanta och givande föreläsningar: Desi Kilström, hörselpedagog från pedagogiska hörselvården, gav bland annat bra tips på hur man ska tala med en person med nedsatt hörsel.

Erik Renberg, optiker.
Erik Renberg, berättade om de vanligaste ögonsjukdommarna.

Erik Renberg, optiker, Hellgrens Ur, Optik och Guld (bild) berättade om de vanligaste ögonsjukdomarna: Grå och grön starr, gula fläcken - både tidiga symtom och vilka behandlingsmetoder som finns. Han informerade även om torra ögon och den egenvård man kan utföra.

Marlene Grimm, tandvården
Marlene Grimm, tandvården.

Marlene Grimm talade om munhälsa på äldre dar och gav bland annat råd för hur man kan minska risk för karies och råd vid muntorrhet.

Som slutnummer spelade Kjell Ståhl dragspel och Ann Lundgren sjöng gamla visor och skillingatryck.
-Vi i arrangörsstaben vill passa på att tacka alla medverkande och besökare som deltagit i Livskvalité för seniorer under säsongen, säger Agneta Sandman.


Skriv ut: