Utbildas för att klara krislägen

2009-05-08 10:35


Startbild Stabs. lednings, kurs, krishantering, Barbro Ternert, Mikael Reinholdsson, Jerry Johansson, Stefan Widenström Ulla Burman
Kurs i lednings- och stabsteknik vid större påfrestningar: kommunalrådet Jerry Johansson, Mikael Reinholdsson utvecklingsenheten, lärarna Ulla Burman, Sapentia och Stefan Widenström, Green Management Academy samt Arvidsjaurs kommunchef Barbro Ternert. (Över 20 personer deltar i tvådagarskursen i Arvidsjaur.)

Myndigheter och näringsliv utbildas i lednings- och stabsmetodik:
-Jag ser det som viktig att utbildningen sker i Arvidsjaur, inför framtida civilt test- och övningscenter, säger kommunalrådet Jerry Johansson.


Den svenska krishanteringsförmågan präglas av ett helhetsperspektiv. Där är det
väsentligt att kunna samordna resurser och verksamheter genom samarbete över
sektors- och ansvarsgränser vid extraordinära händelser i samhället i fred och vid
höjd beredskap:
- Kommuner och myndigheter har ett ansvar vid större påfrestningar att ta snabba och korrekta beslut. Då finns inte utrymme att göra om.. Därför krävs ledningsstöd. En grupps som kan hantera beslut och det tränar vi på under dessa dagar i Arvidsjaur, säger Stefan Widenström, Green Management Academy.


Krisförmåga innebär bland annat krav på:
• samverkan centralt, regionalt och lokalt
• att samordna, utforma och sprida information
• att leda intern krisledningsorganisation

I dessa perspektiv är det viktigt att kunna tillämpa metodik och struktur som skapar
uthållighet i en aktörs stabsarbete. Det är också bra om arbetssättet är likartat
hos aktörer i hela krishanteringssystemet.

-Utbildningen vänder sig till samtliga som ingår i krishanteringssystemet och mer
specifikt till personal som kommer att arbeta i krisledningsorganisation såväl inom
myndigheter, kommuner och landsting som inom näringslivet och försvaret, säger Ulla Burman, Sapentia.

Som förkunskap krävs att deltagarna skall ha läst igenom egna kris- och katastrofplaner.
Efter utbildningen får deltagaren kännedom om generella stabsarbetsrutiner och begrepp. Deltagarna ska även kunna agera som stabsmedlem i lednings- och stabsarbete inom sin egen krisledningsorganisation och agera som samverkansperson hos andra aktörer.

Kursintyg utfärdas efter fullgjord kurs.

 

 


Skriv ut: