Kommuner i samverkan

2009-11-29 09:12

Växeltelefonister. Foto Kent Norberg.

Övre raden från vänster, Daniel Oskarsson, Arvidsjaur, Louise Marklund, Arjeplog, Anette Andersson, Arjeplog och Linda Nystedt, Malå. Nedre raden från vänster; Bitte Stenman, Malå, Magnus Svensson, Arvidsjaur och Kerstin Svensson, Sorsele. Saknas på bilden gör Ulla-Britt Persson, Malå.

 

Arjeplog, Arvidsjaur, Malå och Sorsele kommuner har sedan en tid tillbaka gemensam svarsfunktion i kommunväxlarna. Samarbetet har nu reglerats i ett avtal om bland annat öppettider och hur mycket personal som varje kommun ska ha i växeln.


Grunden till samarbetet är de diskussioner som påbörjades under 2005 då dessa kommuner diskuterade olika samverkansformer. De som då var kommunalråd i respektive kommun ansåg det befogat, utifrån svårigheten att genomföra de politiska uppdragen mot bakgrund av vikande befolkningsunderlag, att kommunerna samverkar för att hitta gemensamma lösningar för att effektivisera och minska kostnaderna för sina verksamheter.

Till dags dato är det samarbetet i gemensam växel som kommit längst och som fungerar fullt ut. Den tekniska utrustningen - växelplattformen - är placerad i Sorsele.

Den personal som arbetar i växlarna är eniga om att arbetet har blivit roligare i och med att de nu har arbetskamrater med samma arbetsuppgift som de kan utbyta erfarenheter med. Även om avtalet reglerar hur mycket tid de har i växeln så kan de byta tid med varandra när behov finns.

Till sin hjälp för att kunna ge bra service till alla kunder har telefonisterna ett hänvisningssystem. I detta system ska alla tjänstemän och politiker, som har anknytningar som går genom växeln, skriva in när det är på sammanträden, är lediga eller annat.

Text Shara Boström.


Skriv ut: