Kommunstyrelsens beslut i korthet

2009-11-11 17:09

Kommunstyrelsen 2009-11-09

En översyn pågår om samnyttjande av offentliga lokaler. Kommunstyrelsen beslutade om fortsatt utredning - vilka lokaler som kan säljas och vilka som kan samnyttjas.

Friskvårdsföretaget Nautilus vill etablera verksamhet vid Centrumbadet. Ärendet gick till utvecklingsenheten för vidare utredning.

En skrivelse har kommit till kommunen från PRO:s samrådsgrupp. I skrivelsen tas frågan upp om kostnadsutredning för iordningställande av lokaler för trygghetsboende i Glommersträsk och Moskosel. Kommunstyrelsen har skickat ärendet vidare till fastighetsägaren Arvidsjaurhem för kostnadsberäkning. Samrådsgruppen kommer även att få svar på sin skrivelse där bl.a. personalkostnader tas upp.

Kommunstyrelsen har tagit del av utvärdering av skoterkörning längs kommunens gator, vägar och skoterleder i Arvidsjaurs tätort säsongen 2008/2009. Kommunstyrelsen beslutade också att fortsätta projektet säsongen 2009/2010 och utöka med gatorna Sandbacksgatan och Hantverkaregatan.

Ett medborgarförslag har kommit till kommunen med förslag om att byta ut eldstäder av trä till cement. Arbetet att byta ut eldstäderna till cement har påbörjats.

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja Nordanås 2:4 (Glomméhuset).

Lapland Lodge har fått ja till förvärv av del av fastigheten Arvidsjaur 6:2 under förutsättning att de bekostar planändring.

Kommunstyrelsen beslutade om åtgärdsplan för att minska underskott i budget. Åtgärdsplanen finns som bilaga i protokollet som läggs ut på internet 13/11.

Beslutet om ihopslagning av kommunkoncernens fastighetsförvaltningar till en återremitterades i avvaktan på ny lag om offentlig upphandling (1 juli 2010).

Länsstyrelsen har skickat följande förslag till reservatsbildningar inom kommunen för yttrande;
Långsträskberget, Blisterberget, Såkevarebergen, Storberget-Renberget, Granbergen och Gardevare samt utvidgning samt revidering av reservationsföreskrifter av naturreservaten Nilasjåkk och Gadda-Granberget.
Kommunstyrelsen beslutade att avslå samtliga förslag till nya naturreservat.

Kommunen har ett avtal med Länstrafiken Norrbotten angående efterfrågestyrd servicetur linje 922 (tågtaxi Arvidsjaur – Jörn). Det innebär i klartext att kommunen har subventionerat anslutningen från Arvidsjaur till norrlandtågen i Jörn. Kostnaden har varit 222 945 kr under 2009. Avtalet löper ut 2009-12-31.
Kommunstyrelsen har beslutat säga upp avtalet från och med 2010.

 


Skriv ut: