Försök med förslagsbrevlåda på kommunwebben

2009-10-07 15:01

 

Har du synpunkter, klagomål, idéer eller förslag som du vill meddela till kommunens politiker och tjänstemän? Under en provperiod på sex månader kan du skicka detta via hemsidan.


I vintras inkom ett medborgarförslag till Arvidsjaurs kommun. Det föreslog att vår hemsida skulle kompletteras med ett diskussionsforum. Tanken bakom medborgarförslaget var att tjänstemän och politiker skulle kunna ta del av allmänhetens åsikter, idéer och kritik.

Kommunstyrelsen beslutade i våras att inte införa allmänhetens diskussionsforum, dels med tanke på kostnaderna, dels för att det troligtvis kommer att krävas mycket tid att övervaka att debatten är saklig. Kommunstyrelsen uppmuntrade istället etableringen av medborgardialog på annat vis.

Kommunens hemsida kommer därför att få en förslagsbrevlåda under en försöksperiod på sex månader. Tanken är att inskickade idéer, klagomål och förslag kommer att sammanställas och användas som en del i arbetet att förbättra Arvidsjaurs kommun. Ett urval av kloka inlägg kommer även att publiceras tillsammans med svar från berörda tjänstemän och politiker.

Om förslagsbrevlådan fungerar bra under försöksperioden kommer den att bli permanent.

Du kan läsa mer om förslagsbrevlådan här…


Skriv ut: