God Jul och Gott Nytt År vid Arméns jägarbataljon

2011-12-19 08:33


AJB på väg mot Arvidsjaurs kyrka. Foto Wilhelm Guldbrand, I 19.

Som traditionen bjuder marscherar Jägarbataljonen, stämningsfullt med facklor, ner till samhället, i juletid. Detta för besök i kyrkan med gudstjänst följt av regementschefens reflektion av det gånga utbildningsåret.
 

Förutom Arméns jägarbataljons traditionella julmarsch, till Arvidsjaurs kyrka, genomfördes även några avtackningar på torsdagen.Kyrkan i Arvidsjaur. Foto Wilhelm Guldbrabnd, 19.
Julgudstjänst för jägarbataljonen i Arvidsjaurs kyrka, torsdags morgon. Foto Wilhelm Guldbrand, I 19.

I samband med chefen för I 19:s personalinformation, vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur, och efterföljande jullunch, 15 december, avtackades fyra medarbetare som avslutat sin anställning vid Jägarbataljonen.
Avtackningen genomfördes av regementschefen, överste Olof Granander, som en avslutning inför den stundande jul- och nyårsledigheten.

Avtackning. AJB på väg mot Arvidsjaurs kyrka. Foto Wilhelm Guldbrand, I 19
Joachim Bergström, Peter Lovén, Björn Hedlund och regementschefen överste Olof Granander. På bilden saknas Lilian Björklund från Förvarshälsan som fotograferades tillsammans med sina kollegor vid enhetens personalsamling i Boden samma dag.


Britt-Mari Hedberg, Britt-Inger Lidberg, Britt-Marie Sundqvist, regementschefen, överste Olof Granander, Anneli Sundberg samt Lilian Björklund.


I samband med Försvarshälsans I 19:s personalvårdsdag, 15 december, avtackades fyra medarbetare som avslutat sin anställning vid I 19. Avtackningen genomfördes av regementschefen, överste Olof Granander, som en avslutning inför den stundande jul- och nyårsledigheten.

 

Text och foto: Wilhelm Guldbrand, Informationsavdelningen I 19.

 

 


Skriv ut: