Försvarspolitiskt seminarium

2011-02-28 07:05


Generaldirektör Ulf Bengtsson FM,  försvarsutskottets ordförande Håkan Juholt (s) och riksdagsledamoten Johan Forsell (m) gillar nya frivilliga rekryteringsmodellen av soldater. Foto Kent Norberg.
Generaldirektör Ulf Bengtsson FM, Försvarsutskottets ordförande Håkan Juholt (s) och riksdagsledamoten Johan Forsell (m) gillar alla den nya frivilliga rekryteringsmodellen av soldater. 

Samarbete - mellan Försvarsmakten, berörda kommuner, FMV och Länsstyrelsen.
Det var den röda tråden och givna framgångsfaktorn, vid det försvarspolitiska seminariet om "nya försvaret", i Luleå på onsdagen.  

 

Försvarsmaktens generaldirektör; Ulf Bengtsson. Foto Kent Norberg.Temat för seminariet var "En försvarsmakt i förändring":
-Det här är den största förändringen på 100 år! Från miljontals män och tusentals kvinnor som gjort värnplikten - till frivillig rekrytering och fastanställning med tidvis- eller kontinuerligt tjänstgörande personal... Det är mycket som förnyas. Men i dag lever vi i en snabbt föränderlig värld och måste hänga med. Se bara vad som händer i Nordafrika just nu, vilket dessutom skapar dominoeffekter, sa FM:s generaldirektör Ulf Bengtsson och fortsatte:

-Borta är de gamla mobiliseringsförråden. Nu bygger vi en ny insatsorganisation med högre användbarhet. Vi kommer att ställas inför snabbare materielanskaffning och då ska vår personal ska ha modern och anpassad utrustning. Det ställer även högre kvar på våra leverantörer.

Närvarande politiker; försvarsutskottets ordförande Håkan Juholt (s) och riksdagsledamoten Johan Forsell (m) var eniga om att slopandet av värnpliktssystemet är ett "riktigt" beslut:
-Systemet var förlegat. Jag är glad över den nya frivilliga rekryteringen, sa Juholt.

Forsell passade på att berätta att han gjorde sin värnplikt på Jägarbataljonen, i Arvidsjaur, för 12 år sedan:
-En bra utbildning, jag lärde mig ledarskap där. När det gäller nya personalförsörjningssystemet är jag övertygad om att det kommer att blir bra. Men vi får ha lite is i magen än. Allt är fortfarande nytt. Inom några år kan försvarsmakten komma att bli den största ungdomsarbetsgivaren, sa Forsell, som replik på Juholts tveksamheter inför att rekrytera folk direkt från skolbänken.


Jan Otterström, HKV, i mitten.

Jan Otterström, HKV (försvarsmaktens högkvarter), konstaterade att det är en "magisk utmaning" som FM står inför:
-Det finns ingen väg bakåt. Och vägen framåt är inte utstakad den heller. Men nu gäller enbart framåt marsch!

Försvarspolitiskt seminarium hos F21 i Luleå. Mötet startade klockan 10.00 och pågick från till 21-tiden på kvällen. Foto Kent Norberg.
Försvarspolitiskt seminarium hos F21 i Luleå. Mötet startade klockan 10.00 och pågick fram till 21-tiden på kvällen.

Reformen beräknas ta flera år att genomföra. 2014 ska visserligen huvuddelen vara genomförd. Men först 2018 räknar FM att den stora förändringen, med frivilligrekrytering och fastanställning av soldater och allt vad det innebär, ska vara i hamn.
Att samarbete mellan FM, berörda kommuner, Länsstyrelse, FMV  samt frivilligorganisationerna är viktigt för att ro iland det nya försvaret, var alla eniga om.

Arvidsjaurs kommunchef Johnny Högberg i samspråk med Olof Granander, chef I 19. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs kommunchef Johnny Högberg diskuterade samarbetsfrågor med Olof Granander, chef I 19.

Arvidsjaur är en av de beröra försvarskommunerna:
-Jag är glad att det stora intresse både AJB och I19 visar för samarbete kommunerna emellan. Frågorna om boende, fritidssysselsättning och andra kommunala tjänster, för de nya soldaterna, måste hållas varma på hemmaplan, sa nye Arvidsjaurs nye kommunchef Johnny Högberg.

Ove Granlund representerade Företagarna Arvidsjaur på seminariet. Han ansåg att det var ett informativt seminarium och glädjande med FM:s utsträckta hand till näringslivet.

Landshövding P-O Eriksson. Foto Kent Norberg.
Landshövding P-O Eriksson.

Landhövding P-O Eriksson konstaterade att Norrbotten/Barentsområdet är ett av världens mest intressanta ekonomiska- och då även säkerhetspolitiska områden:
-Ett starkt och fungerande försvar är av vikt. Vidare har länets snö, mörker, kyla och vidsträckta områden blivit intressanta faktorer för internationella styrkors test- och övningsverksamheter, inom ramen för PCP, det europeiska vänskapssutbytet.
-Jag skulle vilja säga att FM i Norrbotten ligger i framkant när det handlar om att jobba för framgångsrik utveckling! avslutade landshövdingen sitt anförande.

Ove Granlund, FR och Arvidsjaurs näringslivschef Kenneth Eklund. Foto Kent Norberg.
Ove Granlund, FR och Arvidsjaurs näringslivschef Kenneth Eklund.

Näringslivschef Kenneth Eklund, Arvidsjaur, summerar dagen:
-Det är viktigt att sprida information om nya försvarsinriktningen. För militärkommunerna är det rena guldgruvan med inflyttning av soldater i 25-30-årsåldern. Synd bara att taxeringsmyndigheten på senare år uppvisar en slapphet med att följa upp lagen om att skriva sig på den ort man har sin huvudsakliga vila...
-Resultatet blir stora planeringsproblem vad gäller bostäder och andra serviceåtgärder, säger näringslivschef Eklund. 
 


Olof Granander, chef I 19. Foto Kent Norberg.
Chefen I 19, Olof Granander, ansåg att det måste till "nya grepp" för att lyckas med framtida rekrytering.

Jan Ryttestål och Bjarne Hald, Jägarbataljonen Arvidsjaur deltog i seminariet. Foto Kent Norberg.
Jan Ryttestål och Bjarne Hald, Jägarbataljonen Arvidsjaur, deltog i seminariet.

Urban Edlund, chef AJB. Foto Kent Norberg.
Urban Edlund, chef AJB.

Bodens förre kommunalråd Olle Lindström, anlitades för första gången som "konsult" i försvarfrågor. Foto Kent Norberg.
Bodens förre kommunalråd Olle Lindström, anlitades för första gången som "konsult" i försvarfrågor.  

  


Skriv ut: