"Mr Energy" lär befolkning i Afrika göra briketter av risskal och gräs

2011-07-07 15:07


Bo Lundmark, GME, till vänster tillsammans med representanter från Mwanga, som ska lära sig brikettering. På bilden syns även Lars-Erik Hallerstrand och Anna Lundmark. Foto Kent Norberg.
Tidigare ansågs risskal som en problematisk restprodukt. Men "Mr Energy"; Bo Lundmark (t.v), Glommersträsk Miljöenergi, har analyserat fram en metod för mobil brikettering till befolkningen i Tanzania, Afrika. Syftet med projektet är att få stopp på skövlingen av skog i landet. I dagarna är representanter från lokalbefolkningen i Mwanga, Tanzania, på plats hos GME för att lära sig tekniken.
På bilden syns Bo tillsammans med representanter från Mwanga samt projektkoordinator Lars-Erik Hallerstrand och Anna Lundmark, GME.   


Bo Lundmark, GME (Glommersträsk Miljöenergi) är så vitt man vet, först ut i världen med att lära afrikaner brikettframställning baserat på gräsråvara:
-Briketterna ska bidra till att stoppa skogsskövlingen i landet, säger Bo, som även kallas "Mr Energy" av lokalbefolkningen.


Bakgrunden är ett projekt som heter "Local Growth Bioenergy", vars syfte är att kartlägga råvarutillgången i Mwanga, Tanzania. 2010 analyserades hampa och majsrester, koksskal, sockerrör och träspån. Även tillgången av gräs och risskal sågs över. Förutsättningen var att inte störa jordbruket eller den lokala befolkningens råvarumaterial.

Noggranna kemiska analyser har utförts:
-Vi kom fram till att gräs och risskal var hel nya saker, berättar Lars-Erik Hallerstrand, projektkoordinator, Arvidsjaurs kommun.

Nästa fas i arbetet, är i full gång och kallas "2011, teknikens år". Den tekniken finns hos GME, i Glommersträsk:
-Vi har i veckan en delegation på besök från Mwanga. I dag, torsdag, har vi kurs på en liknande mobil briketteringsmaskin, som kommer att implementeras i Mwanga, säger Lars-Erik.

Briketteringsteknik lärs ut till representanter för Mwanga-distrikt. Foto Kent Norberg.
Briketteringsteknik lärs ut till representanter för Mwanga-distrikt.

Förutom processen och det tekniska handhavandet, ingår även utbildning i underhåll av maskinen. För att säkerställa att projektet blir genomfört finns en strategisk nivå, från Tanzania, bestående av fullmäktiges ordförande (en av få framröstade kvinnor i trakten), kommunchef och utvecklingschef.För att omsätta allt detta i praktiken följer ordföranden och sekreteraren från Kileo jordbrukskooperativ med på kursen:
-De ska överta kunskapen om den mobila tekniken, som sedan ska vandra från kollektiv till kollektiv. De här två får rollen som kursledare, säger Lars-Erik och berättar vidare att de bor normalt i hydda och aldrig förr rest utanför närområdet, för att vi i Arvidsjaur ska förstå vidderna av den kulturskillnad de upplever under besöket.
I augusti är det dags för att på plats, i Mwanga, implementera utrustningen.

färdiga briketter.
Färdig produkt.

-Det resultat som hittills framkommit av projektet är av kategorin "världsnyhet". Detta i och med att vi nyttjar tidigare helt oanvänt råvarumaterial; risskal som energiråvara, med inblandning av gräs. 

2012 ska projektdeltagarna tillsammans med jordbrukskollektiven öka kunskapen inom drift och entreprenörskap: 
-De planer som finns i dag är att de färdiga briketterna ska komplettera kol och ved i samband med matlagning inom vårdinrättningar, skolkök, sjukhus och andra offentliga inrättningar, säger Bo Lundmark.

Sara-Maria Bränsström, Lärcentra, ska i ett nytt samarbete berätta om vidareutbildning. Foto Kent Norberg.
Sara-Maria Brännström, Lärcentra, ska i ett nytt samarbete med Mwanga berätta om hur Arvidsjaur via Akademi norr och Lärcentra satsar på att erbjuda kommunmedborgarna vidareutbildning.

Samtidigt med ovanstående projekt påbörjas ett nytt "spännande" samarbete inom lokal utbildning. Anne Åberg, Akademi norr och Sara-Maria Brännström, Lärcentra i Arvidsjaur ska under fem dagar visa på den strategiska inriktningen som Arvidsjaur valt i och med samarbetet med Akademi Norr:
-Bakgrunden är att vidareutbildning i Mwanga är i det närmaste obefintlig, säger Ann Åberg.

Mikael Reinholdsson tillsammans med representantder från Mwanga-distrikt.

Näringsutvecklare Mikael Reinholdsson, Arvidsjaurs kommun och kommunchef Willy Joseph Njau, Mwanga distrikt, är tillsammans ansvariga för dessa projekt.  Skriv ut: