Myndighetsmeddelande till medborgare i Auktsjaur

2011-06-28 13:48


Arvidsjaurs kommunvapen; Renen.

Miljökontoret i Arvidsjaurs kommun informerar om att den kommunala vattentäkten i Auktsjaur kan vara förorenad!

 

Anledning är att en bil har kört ner i Djuptjärn. Vattnet ska inte användas i avvaktan på mer information:
-Räddningstjänsten finns på plats och Tekniska förvaltningen håller på att utreda händelseförloppet, säger Åsa Andersson, Miljö- och byggenheten, Arvidsjaurs kommun. 


Senaste nytt från Miljökontoret (kl 15.40)

Miljökontoret, va/gatu-avdelningen meddelar nu att det går att dricka vattnet från ytvattentäkten i Auktsjaur.

Bilen är bärgad upp på fast mark. Och enligt Räddningstjänsten har det inte läkt ut några större mängder olja eller bensin i vattnet. 

Den lilla oljefilm som låg vid bilen är sanerad:
-Vi anser vattnet tjänligt. Ingen lukt av olja eller bensin kan skönjas. Men skulle någon mot förmodan känna sådan lukt, drick då inte vattnet utan kontakta mig omgående, säger Mårten Enoksson, va/gatuchef.

Mårten nås vid brådskande ärenden på 070-640 17 74 


 


Skriv ut: