Biblioteken i länet ska bli "ett"!

2011-05-30 10:08


Bibliotekskonferens i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
"Den kreatvia mötesplatsen". Bibliotekskonferens i Arvidsjaur med 90 deltagare från hela länet.


Fjorton kommunbibliotek och ett länsbibliotek ska bli till ett:
-Summan blir en gemensam organisation med många enheter och möjlighet till specialinriktningar. Men med gemensam katalog, avgifter och regler, säger Kristina Grubbström, kulturchef i Arvidsjaur.


För invånarna innebär det exempelvis att man kan låna en bok i Kiruna och återställa den i Arvidsjaur:
-Kunden får tillgång till ett större utbud. På så vis kommer vi att kunna ge bättre service och få ut mer av de pengar som satsas på biblioteken, säger Kristina.

Det var i mitten av 2000 biblioteken i Norrbotten påbörjade ett samarbete i syfte att visa upp vad de kan erbjuda medborgarna:
-Initiativet har i sin tur lett till att vi bestämt oss för att samarbeta ännu tätare. Målet är, som sagt, att bli ett bibliotek i länet. Arbetet pågår för fullt i olika grupper.

Grupparbeten.
Grupparbete. Kristina Grubbström, i mitten, tillsammans med annan biblitekspersonal från Norrbotten.

En del i byggandet är en länskonferens, arrangerad var annat år. Träffen i Arvidsjaur var den tredje i raden. Bibliotekspersonalen fortbildar sig inom de områden som anses aktuella och delar med sig av kunskaper och erfarenheter:
-Det har varit två jättelyckade och roliga dagar. Alla var nöjda med umgänget, maten och boendet, säger Kristina. 

Vid mötet hölls nio miniseminarier med ett varierat innehåll. Däribland; "Boklek". En verksamhet i Arvidsjaur med minst 10 år på nacken, för barn från 6 år och uppåt.

Andra exempel på miniseminarier: "Lika som bär", "Från traditionell bokbuss till mobilt bibliotek" och "Hembränt på bibblan" där Inger Mäkimaa berättade hur Arvidsjaur hanterar DAISY-bränning och "langning" till skolorna.
På schemat under länskonferensen återfanns punkter som Länsbibliotekets Aurore-stidpendium, Bibliotek 2013 - var står vi idag och vart ska vi? 

Farida
Farida Razulzada har doktorerat vid Lunds universitet, och har belägg för att kreativitet faktiskt leder till välbefinnande. Här visar hon prov på hur andra bilbliotek i världen använt sin kreativitet.  

Fredagsförmiddagen bestod av föreläsning och workshop av Farida Razulzada.
Tema: "Kreativitet ger dubbelvinst".

Farida disputerade i Lund för fyra år sedan med en avhandling om kreativitet och välbefinnande i organisationer. Hon visade bibliotekspersonalen prov på branschens nytänkande grepp runt om i världen.
Faridas budskap var att låta personal uttrycka sina idéer fritt, ge plats för humor och nyskapande.

Farida Razulzada föreläste om "kreativitet på jobbet". Foto Kent Norberg.
Faridas workshop var mycket uppskattad av deltagarna.

Konferensdeltagarna fick jobba såväl enskilt som gruppvis med olika övningar. Varav en av dem gick ut på att skapa världens första bibliotek:
-Tänk utanför ramarna och ta fram något spännande!

Hur pass kreativ bibliotektspersonalen blev efter konferensen får framtiden utvisa. 
 


Skriv ut: