Mycket på gång i Glommersträsk!

2011-05-26 17:03


Anders Henriksson berättade om planer för Glommersträsks utveckling. Foto Kent Norberg.
Anders Henriksson berättade om planer för Glommersträsks utveckling.

-Vi har ambitioner i Glommersträsk - stjälp oss inte utan hjälp oss!

 
Det var bybornas raka budskap till inbjudna kommunpolitiker och tjänstemän, i samband med en genomgång av Leaderprojektet "Hållbara servicelösningar i Glommersträsk och Moskosel".

Mötet i Hängengården inleddes med att Mats Klockljung berättade om den förstudie de arbetat med, i syfte att inventera åsikter - om vilken service som anses vara viktigast:
-Man kan konstatera att det finns tre saker som återkommer hos alla vi pratat med. Dessa är: bensinmack, skola och affär. Därefter är spannet stort.

-Tricket med att båda byarna deltar är att inspirera varandra, sa Mats visade 37 olika förslag på hur just Glommersträsk skulle kunna jobba för att utveckla byn.

Mats Klockljung berättade för mötets deltagare om Leaderprojektet "Hållbara servicelösningar i Glommersträsk och Moskosel. Foto Kent Norberg.
Mats Klockljung berättade för mötets deltagare om Leaderprojektet "Hållbara servicelösningar i Glommersträsk och Moskosel". De politiker och tjänstemän som deltog från Arvidsjaur fick inte bara ros och även stundtals ta emot en del hårda kommentarer också. 
 
 
Sture Boman, Moskosel:
-Vi har inte hunnit lika långt i utvecklingsprojektet som Glommersträsk. Men nu har vi i alla fall minilivs och en egen bränslemack. Dessutom föds det sex barn i byn i år. Det är positivt! 

Förhoppningen är att när förstudien är klar, kunna ansöka om nya projektpengar och gå vidare med mera konkreta lösningar. 

Intressant var också att höra om allt som är på gång i Glommersträsk...

Anders Henriksson övertog ordet berättade om planer på ett industrihus, strategiskt vid sågen, Tvärbanan och intilliggande kust- och inlandsvägar:
-Här ska företag samsas och ha gemensam service/maskiner. Men industrihuset ska även erbjuda lokaler till företag och exempelvis räddningstjänsten. Allt under ett tak. Det här är fullt realistiskt och något som vi pratat om i byn, för att kunna fortsätta expandera, sa Anders och berättade vidare om planerna på ett hotell...

Anders Henriksson. Foto Kent Norberg.
Anders Henriksson var på hugget!

Enligt honom finns det långt gångna planer på att bygga ett hotell: Hotell Björnen.
Det hela började som ett svar på Torbjörn "Stoor`n" Holmlunds fråga om logi:
-Vi har arbetat fram två alternativ. Plan A är en stor liggande björn. Men det lutar nog mer åt plan B, som innebär ett mindre servicehus, fortfarande i form av en björn. I en ås, bredvid byggs då exklusiva parhus med spa, bastu och bredband. En anläggning avsedd för folk som kan betala för sig.

Tanken är att glommersbor ska kunna köpa in sig i parhusen och sedan använda dem som äldreboende:
-Vi har bekostat en marknadsundersökning och har i dagsläget ekonomiska intressenter.

Anders berättade också om planer på en stugby av modernare snitt, i centrum av Glommersträsk. Och om sina egna skisser på enklare stugboende, vid en fisketjärn.
En "bilpool" ska etableras så att turister ska kunna hyra ett fordon och ta sig runt i bygden.

-Ett stimulerande möte, konstaterade näringslivschef Kenneth Eklund och betonade att sådana här möten med utvecklingsbenägna byar alltid leder till positiva resultat i slutänden.


Skriv ut: