Föreläsning om unika Ammarnäsöringen

2011-03-08 11:30


Föreläsning om den storvuxna och unika Ammarnäsöringen.
Magnus Bidner, höll en föreläsning om den storvuxna och unika Ammarnäsöringen.
 

Arvidsjaur har gästats av Magnus Bidner, fiskebiolog boende i Sorsele. Magnus var inbjuden av Arvidsjaurs Fiskevårdskrets och höll en intressant föreläsning i Medborgarhuset. angående den storvuxna och unika Ammarnäsöringens livscykel i de övre delarna av Vindelälven.

 

Ammarnäsborna har under det senaste decenniet lyckats utveckla Ammarnäs och närliggande Magnus Bidner, fiskebiolog. Foto Peter Manner.Kraddsele till en internationell destination, för harr- och öringfiskande flugfiskare från hela världen. Försäljningen av fiskekort och guidningar har tiodubblats.

Receptet till framgång har bland annat varit att göra sträckor bokingsbara, i kombination med ekologiska fiskeregler och en fantastisk fångststatistik på hemsidorna. Stora delar av fiskekortsintäkerna återgår till markägarna. Ammarnäs fiskecentrum har också varit en drivande komponent i utvecklingen.

Av Peter Manner.

 

Fakta: Arvidsjaurs Fiskevårdskrets består av nio fiskevårdsföreningar och erhåller ekonomiskt stöd av Arvidsjaurs Allmänning för fiskevårdande insatser i Arvidsjaurs Kommun. Arvidsjaurs Kommun deltar i fiskevård via delägarskap i Pite Älv ekonomisk förening samt via ett eget biotopvårdsprojekt i Byskeälvsystemet.  

Bild t.h) Magnus Bidner, fiskebiolog från Sorsele.
Foto: Peter Manner 


www.kraddselefiske.se 

http://ammarnasfvo.dinstudio.se/empty_19.html 

www.ammarnasfishing.com

www.pitealv.se

 


Skriv ut: