Turistentreprenörsmöte i Arvidsjaur

2011-11-09 13:40


turistentreprenörer. foto Peter Manner
Vid onsdagens möte med turismentreprenörer i Arvidsjaurs kommun, togs inriktningsbeslutet att undersöka möjligheterna att jobba vidare för att rusta upp Nasaleden och marknadsföra den nationellt och internationellt. Foto: Peter Manner.


Turismansvarige, Peter Manner, kallade på onsdagen turistentreprenörer i kommunen, för att diskutera om framtida satsningar. Temat för dagen var "vandringsturism".


Vandringsturism och naturnära upplevelser är populärt. Speciellt för turister från kontinenten, som söker unika leder med möjlighet till övernattning. Men i dag saknas längre vandringsleder kring Arvidsjaur:
-Därför letar sig flesta till fjälltrakterna; Kungsleden och Muddusområdet, sa Peter.

Nasaleden. Foto Annika Lidström.

Inte minst därför ventilerade han frågan med entreprenörerna, om det finns ett intresse bland företagen att Nasaleden utvecklas. De flesta var positiva till tanken:
- Det behövs en kulturell bakgrund som drivkraft och lockelse, och det är Nasaledens styrka, sa Leif Carlsson, SilverCross 45.


Fr.v: Roger Norman, Leif Carlsson, Mats Klockljung, Sara Holmberg med flera, besökte turistmötet förra veckan. 

Vittjåkksleden. Foto Idéum.Diskussioner framkom dock hur man i så falla kan paketera vandringsupplevelser och få någon slags avkastning.

Med stöd av Leader Lapplandpengar är nu vandringsleder runt Vittjåkk snart klara:
-Tanken är att man även ska kunna gå från Gamla Prästgården upp till Vittjåkk.

Vidare nämndes andra kortare leder som "Kyrkstigen" i samhällets närhet samt leder i Trollforsarna, Reivo och Tjappsåive. Men alla var eniga om att Nasaleden är den som skulle kunna locka mest med sin genuina historia:
-Många vill hitta nya möjligheter till vandring och Nasaleden skulle kunna vara en sådan, sa Jürgen Engster, hundspannsentreprenör i Storberg.
 
Förre skogskonsulenten Roger Norman redogjorde för det arbete som redan lagts ner på sträckor på Nasaleden. Mycket grundarbete med uppmärkning och kringliggande sevärdheter är redan nedlagt:
-Dessutom finns en lista med behovsåtgärder markerade med gps-koordinater, tipsade Roger om.

Under mötet dryftades även det faktum att för folk från kontinenten är Lappland detsamma som Finland. "Här har Swedish Lapland verkligen något att ta tag i" konstaterade mötesdeltagarna. Läs tidigare artikel om "Samarbete i länet".Peter Manner hälsar välkommen till mötet. I mitten syns även Konstantin Komissarov, SweRus Lapland AB, som berättade om satsningarna i Abborrträsk. Mobilfoto Kent Norberg.

Konstantin Komissarov, SweRus Lapland AB, hade inte träffat mötesdeltagarna innan... "Men jag känner igen de flesta i och med att jag kontinuerligt läser Arvidsjaurs kommuns hemsida" sa han.

Konstantin Komissarov, SweRus Lapland AB, berättade att även i Ryssland är Lappland detsamma som Finland:
-De har kommit rätt långt i sin marknadsföring. Även Norge marknadsför sig starkt i Ryssland nu, sa Konstantin och berättade om planerna på att skapa turistisk verksamhet i Abborrträsk.

AbborrträskAbborrträsk skola. Foto Kent Norberg.
Abborrträsk skola - fortfrande lever planerna på hotell och stugby.

Han sa att på grund av lagar och förordningar, mellan länderna, har projektet dragit ut på tiden rejält. Men att man nu hoppas på att gå "från papper till praktiskt arbete", inom en snar framtid.

Grunden till den ryska investeringen är att fylla storstadsmänniskors behov om stillhet och närhet samt naturupplevelser:
-Vi har köpt Abborrträsk skola, men ett första steg är att bygga en stugby av hög kvalitet. Det arbetet hoppas vi kunna påbörja till sommaren. En senare etapp handlar om hotellrum.

Abborrträsk skola.
Inne i Abborrträsk skola har inredningen rivits bort, för att så småningom ge plats för modern hotellinredning. Planer finns i alla fall, även om det är stugor som ligger först på prioriteringslistan, för de ryska investerarna. Arkivfoto Kent Norberg.

Enligt Konstantin siktar de ryska investerarna på året-runt-turism. Inte enbart från Ryssland...
-Nej, även kunder från kontinentens storstäder ska få uppleva svenska Lappland!

Sverige har upplevt en dubblering av besöksturismen de senaste tio åren. Planen är ytterligare dubblering inom samma tidsrymd, framgent. Däremot finns inte speciella statliga medel avsatta av för målet.. Dock berättade Peter Manner att ett "destinationskontor" etableras nu i Stockholm:
 -De ska arbeta med att utöka antalet destinationer från de 15 i landet som idag anses exportmogna.

Vid Swedish Laplands senaste möte togs tre turistiska framgångsfaktorer fram, att jobba med:

1) Infrastruktur
2) Exportmognad
3) Investeringskapital

Besöksnäringen i Arvidsjaur omsätter omkring 200 miljoner kronor årligen.

Avslutningsvis tipsade Per Lidström, Arvidsjaurs kommuns tekniska avdelning, mötet om att tänka 20 år framåt och behovsinventera områden; "för framtida turistiska verksamheter".

 


Skriv ut: