Barn- och fritidselever praktiserar i Sydtyskland

2011-10-11 13:36


Barn och fritidsprogrammet", årskurs 2, i Oberkirch, sydvästra Tyskland. Foto Michael Åhman.
Barn och fritidsprogrammet", årskurs 2, befinner sig på praktik i Oberkirch, sydvästra Tyskland. Foto Michael Åhman. 


Idéum har ett pågående Leonardo da Vinci-projekt, för att ge möjlighet till gymnasieskolans elever att under 2-6 veckor praktisera utomlands.


-Just nu befinner sig sju elever från "Barn och fritidsprogrammet", årskurs 2, i Oberkirch, sydvästra Tyskland. Där gör de praktik under fyra veckor, tiden 30/9 - 28/10 2011, säger Michael Åhman, kommunens tillväxtenhet/Idéum. 

Praktiken i Tyskland motsvarar den praktik de annars skulle genomfört här hemma, vilket innebär att de följer den kurs de läser:
-Skillnaden är bara att de gör det i Tyskland istället.

Idéum har ett pågående Leonardo da Vinci-projekt, för att ge möjlighet till gymnasieskolans elever att under 2-6 veckor praktisera utomlands.
Vistelsen innebär en del olika lokala kulturinslag..

Tjejerna som läser en pedagogisk kurs praktiserar inom förskolan/skolan och killarna som läser en fritidskurs praktiserar inom fritidsområdet:
-Inte att förväxla med ett fritids utan fritidsbaserade aktiviteter, understryker Michael.
 
I projektet har Idéum ansökt om pengar för medföljare, vilket Michael var i detta fall. Syftet är att hjälpa ungdomarna i starten och se till att allt är som det ska:
-Vissa av eleverna har inte varit utomlands tidigare och saknar därmed erfarenhet av att flyga samt andra praktiska saker, som gör att det är bra att följa med i starten av vistelsen.


"Vi besökte en närliggande stad som firade blommornas dag. Alla vagnar, och det var många, var utsmyckade med blommor" berättar Michael Åhman, Idéum. 

Idéum och gymnasieskolan är ense om att ungdomarna skaffar sig ovärderlig erfarenhet, genom utlandspraktiken:
-De lär sig att ta hand om sig själva. Då menar vi allt från matlagning till att ta för sig i arbetslivet samt att öva sig språkmässigt. Det ger dem erfarenhet som får dem att växa oerhört mycket som individer, säger Michael Åhman.

Äppelodling.
Det sydtyska distriktet eleverna vistas i, är ett frukt- och vindistrikt, med många odlingar. På bilden besöker de en äppelodling. Foto Michael Åhman.

 


Skriv ut: