Biskopen på Festhögmässa i Arvidsjaur

2012-04-29 15:50


Biskopen Hans Stiglund och Arvidsjaurs församlings kyrkoherde; Ingrid Holmström-Pavval. Foto Kent Norberg.
Biskop Hans Stiglund och Arvidsjaurs församlings kyrkoherde; Ingrid Holmström-Pavval. Foto Kent Norberg.

I februari genomförde Hans Stiglund en tre dagars biskopsvisitation i Arvidsjaurs församling. På söndagen återknöt han bekantskapen i en Festmässa med efterföljande lunch, där han redogjorde för sina intryck:
-Jag tycker att Arvidsjaurs församling har en vilja att vara mitt i samhället och möta alla åldrar. Det tycker jag ni gör bra!

 
Biskop Stiglund träffade i samband med visitationen även representanter för kommunledning, skola, vård och omsorg. Han sa sig vara speciellt glad efter detta samtal, då de intygade att det är lätt att jobba med församlingen:
-Kyrkans liv måste levas lokalt och i ett liv inryms mycket. Bland annat det kyrkan har att erbjuda.

Biskop Hans Stiglund i Arvidsjaurs kyrka. Foto Kent Norberg.
Biskop Hans Stiglund gästade Arvidsjaurs kyrka, på söndagen 29 april. Foto Kent Norberg.

JAnne Österberg gick i täten i samband med biskopsbesöket i Arvidsjaurs kyrka. Foto Kent Norberg.
Janne Österberg gick i täten i samband med biskopsbesöket i Arvidsjaurs kyrka.


Komminister Åke Kågström: "I dag har vi storfrämmen i kyrkan. Men egentligen är ingen främmen i kyrkan, utan här är alla hemma och välkomna".

Församlingen fick i stort sett bara lovord för sitt sätt att arbeta "långsiktigt och med bredd":
-Det råder bra ordning i planering, arkiv och olika policydokument. Dessutom har ni lyckats rekrytera unga duktiga musiker. Det är inte så lätt och även det ska ni ha beröm för!

Lena Jakobsson och hennes kör spred glädje i kyrkan. Foto Kent Norberg.
Lena J Lundgren, "avd Barn och ungdom" spred glädje i kyrkan tillsammans med Gospelkören. 

Även kyrkokören bjöd på skönsång.
Även Kyrkokören bjöd på skönsång, under ledning av organist Joel Gerdås. 

biskop Hans Stiglund, Luleå. Foto Kent Norberg.Utmaningar som församlingen står inför är att det i framtiden blir viktigare och viktigare med frivilliga insatser. Här pekade biskopen på vikten av att klara av rekryteringsarbetet. Även konfirmandarbetet är en av de tre utmaningar som Hans Stiglund redogjorde för:
-Den tredje utmaningen är en positiv sådan. Jag skulle önska att ni kunde locka ännu fler kyrkvärdar. Det berikar er verksamhet.

Enligt biskopen är visitationsverktyget en viktig del i hans ämbete, då han får insikt och kontakt med församlingarna. Visitationerna äger dock rum med endast 10 års cykler:
-Vi håller på att förändra detta så att det ska bli tätare kontakter, avslöjade Stiglund och tackade för sig.  


Biskop Hans Stiglund, komminister Anders Stenman (som även bjöd på medryckande congaspel) och kyrkoherde Ingrid Holmström-Pavval.

kyrkoherden
"Tack för visitationen, det har inte varit skrämmande utan några riktigt trevliga dagar" summerade kyrkoherde Ingrid Holmström-Pavval.

Förutom tal och predikan, från personal i Arvidjaurs församling samt predikan av biskopen, bjöds det på rikligt av musik - från körer och solister. Festhögmässan avslutades med nattvard följt av en gemensam lunch i församlingshemmet. Dit alla var inbjudna!  


Skriv ut: